MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kulturna baština na tlu Hrvatske

Šifra: 120170
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Usvajanje znanja o kulturnoj baštini na tlu Hrvatske da bi se kulturni izvori mogli približiti djeci. Osvijestiti važnost poznavanja kulturne baštine u radu s djecom; razvijati kreativno i kritičko mišljenje, istraživačke sposobnosti, samostalnost i individualnost studenta.
Sadržaj predmeta:
1. Definicija pojma kulturne baštine, te klasifikacija i podjela
2. Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu
3. Predpovijesno doba u Hrvatskoj
4. Antičko doba u Hrvatskoj
5. Ranokršćanska umjetnost u Hrvatskoj
6. Predromanika u Hrvatskoj
7. Romanika u Hrvatskoj
8. Gotika u Hrvatskoj
9. Renesansa u Hrvatskoj
10. Barok u Hrvatskoj
11. Umjetnost 19 i 20 st. u Hrvatskoj
12. Suvremene tendencije umjetnosti u Hrvatskoj
13. Važnost poznavanja kulturne baštine i njenih tekovina u radu s djecom
14. Načini i mogućnosti upoznavanja djece s kulturnom baštinom i etnografskim izvorima
15. Važnost upoznavanja djece s kulturnom baštinom i etnografskim izvorima
Ishodi učenja:
 1. 1. Definirati pojam kulturne baštine
 2. 2. Klasificirati kulturnu baštinu
 3. 3. Prepoznati kulturna i umjetnička razdoblja u Hrvatskoj
 4. 4. Opisati i objasniti kulturna i umjetnička razdoblja u Hrvatskoj
 5. 5. Protumačiti važnost kulturne baštine u radu s djecom
Literatura:
 1. Umjetničko blago Hrvatske, , Ivančević, Radovan, ITP Motovun 2, 1993.
 2. Kulturna baština 1 i 2, , Marasović, Tomislav, Veleučilište u Splitu, 2001.
 3. Arheološki parkovi u Hrvatskoj, stanje i perspektive, , Brajčić, Marija, Filozofski fakultet u Splitu, 2014.
 4. Likovna umjetnost, , Damjanov, Jadranka, Školska knjiga Zagreb, 2001.
 5. Croatia Aspects of Art, Architecture and Cultural Heritage, , Norwich, J., J., Frances Lincoln, 2009.
Preporučena literatura:
 1. Dioklecijanova palača, , Marasović, Tomislav, Sloboda, Beograd, 1982.
 2. Likovna umjetnost 20. stoljeća, , Ratković, K., Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 3. Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16 .stoljeća, , Prijatelj, Kruno, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb., 1983.
 4. Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, , Gamulin, Grgo, Naprijed, Zagreb, 1988.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove likovne kulture
3. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: