MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove likovne kulture

Šifra: 120187
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević
Izvođači: doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi i sadržaj kolegija
-osposobiti studente za razumijevanje vizualnog jezika, likovnog jezika, vizualnih
komunikacija, likovne umjetnosti i dizajna
- osvijestiti funkciju i ulogu likovnog medija
- razviti likovno-stvaralačke sposobnosti studenata
- razviti sposobnost analize i razumijevanja umjetničkog djela (upoznati likovnu
umjetnost kroz različita vremenska razdoblja
Predavanja
1. Uvodno predavanje, analiza sadržaja predmeta, obveze studenata. (1 sat)
2. Vizualno i likovno mišljenje, Točka i crta. (2 sata)
3. Boja kontrasti boja, tonovi boja, degradacija boje, modelacija i modulacija, psihološko djelovanje i simbolika boje. (2 sata)
4. Ploha slobodne geometrijske plohe, ploha u slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi. (1 sat)
5. Površina, tekstura u kiparstvu, slikarstvu, arhitekturi. (1 sat)
6. Volumen, vrste kiparstva. (1 sat)
7. Arhitektura i urbanizam. (2 sata)
8. Perspektiva, linearna ili geometrijska, obrnuta, atmosferska, koloristička, semantička, vodoravna. (1 sat)
9. Kompozicija, kompozicijski elementi. (5 sati)
10. Crtačke tehnike. (2 sata)
11, Slikarske tehnike. (2 sata)
12.Grafičke tehnike. (2 sata)
13. Tehnike prostorno-plastičnog oblikovanja. (2 sata)
14. Dizajn. (2 sata)
15. Komunikacija s djelima likovnih umjetnosti (posjet muzejima i galerijama). (4 sata)
Vježbe
1. Crtanje (3 sata)
2. Slikanje (5 sata)
3. Grafičko izražavanje (2 sata)
4. Trodimenzionalno oblikovanje (5 sata)
Literatura:
 1. Knjiga daje uvid u strukturu likovnog jezika.
 2. Knjiga obrađuje fenomenologiju vizualnosti, na poseban način skreće pozornost na likovne i kompozicijske elemente te komunikacijske modele unutar likovnosti.
 3. Knjiga govori kako komunicirati s vizualnim sadržajima.
 4. Knjiga daje temeljna znanja o likovnom jeziku.
Preporučena literatura:
 1. Knjiga se bavi osvještavanjem fenomena likovnog jezika . Težište knjige postavljeno je na područje slikarstva i kiparstva.
 2. Knjiga omogućava stjecanje znanja o likovnim tehnikama crtanja, slikanja, trodimenzionalnog oblikovanja, o pismu, keramici, tapiseriji, kompjutorskoj grafici i njihovoj primjeni.
 3. Knjiga predstavlja pregled glavnih tema i koncepcija prisutnih u području teorije i povijesti dizajna.
 4. Knjiga daje temeljna znanja o likovnim i kompozicijskim elementima, te upućuje promatrače kako gledati.
 5. Knjiga govori o vrstama perspektiva u likovnoj umjetnosti.
 6. Priručnik uvodi u tajne slikanja.
 7. Opći pregled likovno - umjetničkih djela.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: