MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kvalitativna metodologija

Šifra: 204475
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Tea Gutović - Seminar

izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodološki pristupi i orijentacije
Položen : Sociološka istraživačka radionica 1
Položen : Sociološka istraživačka radionica 2
Položen : Sociološka istraživačka radionica 3
Položen : Sociološke metode
Položen : Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1
Položen : Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2
Odslušan : Sociološka istraživačka radionica 4
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: