MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociološka istraživačka radionica 3

Šifra: 131173
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Lončar
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izvođači: Larisa Hržić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Praktična primjena teorijskog znanja iz sociološke metodologije, osposobljavanje studenata/-ica za adekvatno uočavanje, dijagnosticiranje i prepoznavanje uvjeta, okolnosti i granica istraživanja društva, razvijanje vještina samostalne pripreme i provedbe sociološkog istraživanja s naglaskom na izradi mjernog instrumenta i odabira istraživačkog uzorka.
Ishodi učenja:
 1. Definirati varijable i indikatore za relevantni predmet istraživanja.
 2. Konstruirati upitnik (ili drugi mjerni instrument).
 3. Razlikovati različite vrste skala, te konstruirati iste (ovisno o predmetu istraživanja i populaciji koja se istražuje).
 4. Izraditi odgovarajući protokol.
 5. Definirati istraživanu populaciju i njena obilježja te odrediti istraživački uzorak.
 6. Uočiti i predvidjeti moguće poteškoće na terenu.
Literatura:
 1. The Basics of Social Research, , Babbie, E., Wadsworth Cengage Learning, 2011.
 2. Researching Social Life, , Gilbert, N. (ed.), SAGE Publications., 2008.
 3. Perspectives in Social Research Methods and Analysis. A Reader for Sociology., , Lune, H.; Pumar, E. S.; Koppel, R. (eds.), SAGE Publications., 2010.
 4. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method., , Ragin, C. C.; Amoroso, L. M., SAGE Publications., 2011.
 5. Ljudski kapital kao razvojni faktor: sociološko istraživanje u Hrvatskoj. Split: Redak., , Leburić, A.; Afrić, V. ; Šuljug Vučica, Z., Redak, 2009.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: