MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2

Šifra: 120220
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: Mia Mijaljica - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Pripremanje studenata za kritičku i kreativnu analizu sadržaja metodičko-praktične aktivnosti iz likovne kulture sa stručnog i metodičkog stajališta, za pronalaženje zanimljivih i odgovarajućih motiva - poticaja za likovno izražavanje i stvaranje, korelacijski pristup u planiranju i izvođenju metodičko praktične likovne aktivnosti. Razvijanje kreativnog i kritičkog mišljenja, istraživačkih sposobnosti za organizaciju odgojnog konteksta i pristupa u cilju poticanja likovnog izražavanja i stvaranja u ranom i predškolskom odgoju.
Sadržaj predmeta:
1. Planiranje likovnih aktivnosti u integriranom kurikulumu
2. Planiranje metodičko-praktične likovne aktivnosti
3. Pismena priprema za metodičko-praktičnu likovnu aktivnost
4. Vrednovanje dječjih likovnih radova
5. Rad s darovitom djecom
6. Rad s djecom s posebnim potrebama
7. Likovne aktivnosti u muzejskom okruženju
8. Design u likovnim aktivnostima
9. Predškolsko dijete i likovno djelo
10. Estetsko uređenje prostora
11. Dječje likovne izložbe
12. Likovni kutić u dječjem vrtiću
13. Pripremanje, realiziranje i analiziranje javnih predavanja studenata
Literatura:
 1. Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B.: Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi
 2. Huzjak, M.: Učimo gledati: Priručnik likovne kulture za nastavnike razredne nastave, Volumes 14.
 3. Brajčić, M., Kuščević, D.: Dijete i likovna umjetnost, doživljaj likovnog djela
 4. Slunjski, E: Dječji vrtić, zajednica koja uči
 5. Berger, J.: About Looking
 6. Kuščević, D., Brajčić, M., Matijašević, I.: A child and the art in the first and the second grade of the primary school
 7. Brajčić, M.,Kuščević, D.: Child and the Work of Art
 8. Brajčić, M., Kovačević, S., Kuščević: Learning at the Museum
Preporučena literatura:
 1. Brešan, D.: Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života
 2. Grgurić, N.: Likovno stvaralaštvo kao estetsko odgojni sadržaj
 3. Kuščević,D., Kardum G., Brajčić, M.: Visual Preferences of Young School Children for Paintings from the 20th Century
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: