MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Medijska socijalizacija

Šifra: 88174
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
Izvođači: pred. Marijana Ćuk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U ovom kolegiju je dan prikaz suvremene literature o utjecaju medija na kognitivni, emocionalni i društveni razvoj djece i mladih. Kroz teorijske i istraživačke sadržaje kolegija kod studenata potiče se kritičko mišljenje o utjecaju medija na djecu i mlade. Rasprave uključuju propitivanje spornih tema, poput utjecaja medija na nasilno ponašanje djece i mladih, ali i pozitivne utjecaje medija.
Literatura:
  1. Ilišin, V., Bobinac, A. M., Radin, F.: Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece.
  2. Rodek, S.: Novi mediji i nova kultura učenja
  3. Batarelo Kokić, I., Kisovar-Ivanda, T.: Utjecaj komunikacijsko-informacijske tehnologije na obrazovanje odraslih s invaliditetom.
Preporučena literatura:
  1. Strasburger, V. C., Wilson, B. J., & Jordan, A. B.: Children, adolescents, and the media
  2. Jensen, K. B. (Ed.): A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies
2. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija

4. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija
Termini konzultacija: