MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodologija izrade kurikuluma

Šifra: 147628
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će se upoznati s određenjem i teorijskim osnovama kurikuluma s obzirom na pojmovna, povijesna i metodološka polazišta njegove izrade. Analizirat će, uspoređivati i vrednovati pedagoško-metodološke pristupe izrade kurikuluma s obzirom na društveni kontekst te s obzirom na utjecaje različitih teorija obrazovanja i učenja u pristupu izrade kurikuluma. Studenti će razlikovati, analizirati i primjenjivati specifičnosti pojedinih kurikuluma, te se osposobiti za vrednovanje i izradu kurikuluma u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te sustavu općeg i obveznog obrazovanja
Literatura:
 1. Previšić, V. (ur.): Kurikulum: Teorije-Metodologija-Sadržaj-Struktura
 2. Marsh, J.C.: Kurikulum: temeljni pojmovi
 3. (poglavlje VIII. str. 514-569)
 4. str. 161 - 352
 5. Slunjski, E.: Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija
Preporučena literatura:
 1. Jordan, A., Carlile, O., Stack, A.: Aproaches to Learning: A Guide for Teachers
 2. Glasser, W.: Kvalitetna škola
 3. Legrad, L.: Obrazovne politike
 4. Milat, J.: Pedagogija - teorija osposobljavanja
 5. Stoll, L., Fink, D.: Mijenjajmo naše škole
 6. Knoll, J. H.: Lifelong learning. A new term for an old idea. The search for historical roots
 7. EU: Key competences for lifelong learning. European Reference Framework
 8. x: Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers
2. semestar
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni)
Termini konzultacija: