MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika nastave filozofije

Šifra: 160567
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvodni sat: upoznavanje studenata s ciljevima, sadržajima i metodama nastave te s zahtjevima kolegija (1P+1S)
2. Određivanje položaja filozofije odgoja i metodike nastave filozofije u cjelini filozofijskih disciplina (1P+1S)
3.Utjecaj razumijevanja temeljnih pojmova ("čovjek", "jezik", "spoznaja") na izbor teorijske orijentacije u znanosti o odgoju (1P+1S)
4. Fenomenološki pravac i hermeneutički orijentirana znanost o odgoju (1P+1S)
5. Analitički pravac i empirijska orijentacija o odgoju (1P+1S)
6. Kritička teorija društva i kritička orijentacija u znanosti o odgoju (1P+1S)
7. Osnovne ideje filozofije postmoderne i njezina recepcija unutar znanosti o odgoju (1P+1S)
8. Konstruktivistička filozofija odgoja i njezine didaktičke posljedice (1P+1S)
9.Pitanje subjekta obrazovanja: teorije intelektualnog i moralnog razvoja: J.Piageta (1P+1S)
10.Pitanje subjekta obrazovanja: teorija moralnog razvoja L. Kohlberga (1P+1S)
11. Pitanje cilja obrazovanja: klasični stav - intelektualne i moralne vrline (J.F.Herbart, S. Basariček) (1P+1S)
12.Diferenciranje razine i vrsta obrazovnih ciljeva (B.Bloom, L. Resnick) (1P+1S)
13.Dvojba: problemski ili povijesni pristup u nastavi filozofije (1P+1S)
14. Uloga filozofije u obrazovanju: suvremeni trendovi u obrazovanju (1P+1S)
15. Sinteza (1P+1S)
Ishodi učenja:
 1. Pravilno tumačiti temeljne pojmove metodike nastave filozofije
 2. Opisati, objasniti različite suvremene teorije znanosti o odgoju
 3. Opisati, objasniti pretpostavke na kojima se temelje konkretni pedagoški izbor
 4. Opisati, objasniti osnovna formalna obilježja procesa učenja;
 5. Primijeniti načela kooperativne komunikacije u analizi nastavne komunikacije
 6. Izraditi i analizirati nastavnu pripremu
Literatura:
 1. Teorije znanosti o odgoju, , König, Eckard i Zedler, Peter, Educa, 2001.
 2. Metodika nastave filozofije, , Marinković, Josip, Školska knjiga,, 2008.
 3. Cognition, construction of knowledge, and teaching, Synthese 80:, Glasersfeld, Ernest von, , 1989.
 4. The claim to moral adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment, Journal of Philosophy 40, Kohlberg, Lawrence, , 1976.
 5. The Aims of Education, Philosophy of Education str. 110-126 Urbana, Illinois:, Suppes,Patrick, Philosophy of Education Society, University of Illinois, 1995.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: