MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Nastavna praksa

Šifra: 67801
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Izvođači: Petra Božanić - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 75
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Student će biti osposobljen za praćenje i vrjednovanje te izvedbu nastave hrvatskoga jezika, govornoga i pismenoga izražavanja, književnosti i medijske kulture u osnovnoj i srednjoj školi.

Nastavna praksa u osnovnoj školi. Upoznavanje nastavničkih poslova i obveza te nastavnih planova i programa, udžbenika, zakona, pravilnika i školske dokumentacije. Praćenje mentorske nastave i ostalih nastavničkih poslova. Sudjelovanje u raščlambama i vrjednovanju nastavnih sati mentora. Samostalna izvedba nastavnih sati studenata (pokusnih i ispitnih) i njihova raščlamba.
Nastavna praksa u srednjoj školi. Upoznavanje nastavničkih poslova i obveza te nastavnih planova i programa, udžbenika, zakona, pravilnika i školske dokumentacije. Praćenje mentorske nastave i ostalih nastavničkih poslova. Sudjelovanje u raščlambama i vrjednovanju nastavnih sati mentora. Samostalna izvedba nastavnih sati studenata (pokusnih i ispitnih) i njihova raščlamba.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Obveze studentice/studenta: voditi dnevnik praćenja nastave, upoznavanja nastavničkih obveza i svih svojih obavljenih poslova. Mentorice/mentori ovjeravaju dnevnike na svršetku nastavne prakse. Napisati metodičke priprave za samostalne nastavne sate u skladu s uputama nositeljice kolegija, a u suradnji s mentoricama/mentorima. Održati četiri (4) nastavna sata: po jedan pokusni i jedan ispitni nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi. Ispitni sati moraju biti iz različitih predmetnih područja.
Ocjena se izvodi na temelju ocjene ispitnih nastavnih sati koje ocjenjuje nositeljica kolegija.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.; Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1997.; Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.; Karol Visinko, Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje, Zagreb, 2010.; Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb, 2006.; Nastavni planovi srednjih škola, 1995. (Nastavni programi za gimnazije. Hrvatski jezik, Hrvatski jezik za četverogodišnje strukovne škole, Hrvatski jezik za trogodišnje strukovne škole), dostupni na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO).
    Udžbenici i popratni priručnici za učitelje/nastavnike., , , .
  2. Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, Službeni dokument., Radna skupina., Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019.
  3. Hrvatski jezik u nastavi, Suvremeni metodički pristupi u nastavi hrvatskoga jezika., Jadranka Nemeth-Jajić, Redak., 2018.
Preporučena literatura:
  1. , Josip Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb, 1998.; Josip Silić, Morfologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb, 1995.; Ivo Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.; Marko Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
    Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Česta pitanja