MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika nastave književnosti

Šifra: 206774
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Izvođači: prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati osnovna obilježja nastave književnosti u osnovnoj i srednjoj školi i medijske kulture u osnovnoj školi te kritički promišljati, planirati i pripremati nastavu književnosti i medijske kulture primjenom suvremenih spoznaja metodike književnoga odgoja i obrazovanja.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Metodika književnog odgoja, Temeljna literatura za poučavanje književnosti u osnovnoj i srednjoj školi., Rosandić, Dragutin, Školska knjiga, 2005.
  2. Čitanje: poučavanje i učenje., Čitanje, strategije poučavanja čitanja., Karol Visinko, Školska knjiga., 2014.
  3. Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika., Kompetencijski pristup, vrjednovanje, planiranje nastave., Listeš, Srećko; Grubišić Belina, Linda., Školska knjiga., 2016.
  4. Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika., Tijek nastavnoga procesa, vrjednovanje obrazovanja., Peko, Anđelka; Pintarić, Ana., Pedagoški fakultet Sveučilištaa Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1999.
Preporučena literatura:
  1. Hrvatski književnici u nastavi, Metodičke mogućnosti interpretacije književnih djela., Nemeth-Jajić, Jadranka, Redak, 2007.
  2. Čitanje za školu i život, zbornik radova IV. simpozija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika., Pristupi čitanju s različitih motrišta., Miroslav Mićanović (ur.), AZOO, 2013.
  3. Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije., Službeni dokument., Radna skupina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019.
  4. Putovima školske recepcije književnosti., Recepcijski pristup., Pandžić, Vlado, Profil, 2001.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: