MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Njemačka književnost 19. stoljeća

Šifra: 188229
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
Izvođači: prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je dobivanje uvida u njemačku književnost 19. stoljeća u europskom društveno-povijesnom kontekstu. Koristeći znanje stečeno u prethodnim književnim kolegijima, studenti će proučavati i kritički prosuđivati o najvažnijim književnim pojavama, ka i o autorima i djelima tog razdoblja.
Ishodi učenja:
 1. - razlikovati specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u 19. stoljeću
 2. - objasniti razne povijesne, kulturalne, političke i društvene utjecaje na razvoj njemačke književnosti u 19. stoljeću
 3. - analizirati i interpretirati odabrana književna djela iz 19. stoljeća u zadanom kontekstu
 4. - argumentirano raspravljati o najvažnijim značajkama i autorima njemačke književnosti 19. stoljeća
 5. - razlikovati i tumačiti književne fenomene tog razdoblja u europskom kulturnom i društveno-političkom kontekstu
 6. - sastaviti seminarski rad na zadanu temu iz područja njemačke književnosti 19. stoljeća
Literatura:
 1. Geschichte der deutschen Literatur. Band 4. Vormärz und Realismus. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, , Willems, Gottfried, , 2013.
 2. Einführung in die Literatur des Bürgerlichen Realismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, , Balzer, Bernd, , 2012.
 3. Geschichte der deutschen Literatur/ Biedermeier und Vormärz/ Bürgerlicher Realismus. Klett, Stuttgart, , Wittenberg, Hildegard/Bark, Joachim, , 2002.
Preporučena literatura:
 1. Das Junge Deutschland. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, , Koopmann, Helmut:, , 1993.
 2. Realismus: Lehrbuch Germanistik. Metzler, Stuttgart, , Aust, Hugo, , 2006.
 3. Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1848 - 1898. J. B. Metzler, Stuttgart, , Martini, Fritz, , 1981.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: