MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove likovne umjetnosti 2

Šifra: 180392
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta:
- osvijestiti i razumjeti važnost likovno- vizualne umjetnosti kroz povijest i danas
- razvijati perceptivne, oblikovne i stvaralačke sposobnosti studenata
- osvijestiti i usvojiti temeljne pojmove s područja likovne umjetnosti
- osposobiti studente za praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje vlastita rada
Sadržaj predmeta:
1. Prethistorijsko slikarstvo, teme i konvencije.
2. Razvoj oblika i prostornih konvencija u antičkom slikarstvu s osobitim obzirom na vaze.
3. Renesansno slikarstvo, napuštanje simboličkih boja, novi pristup prostoru.
4. Barokno slikarstvo, pitanje obrisne linije i gramatika motiva.
5. Umjetnost 19. i 20. stoljeća; sudbina oblika i prostora, s posebnim obzirom na apstrakciju.
6. Ljudsko tijelo, posebno akt kroz povijest slikarstva.
7. Krajolik kroz povijest slikarstva.
8. Skulptura i oblikovanje volumena, njena sličnost i razlike u odnosu na arhitekturu.
9. Elementarni pojmovi kiparstva: puna plastika, vrste reljefa, tehnike, materijali...
10. Kiparstvo starog vijeka, evolucija i pitanje pokreta i otvaranja volumena
11.Velike teme kiparstva: ljudsko tijelo.
12. Velike teme kiparstva: konji i konjanici.
13. Skulptura u 20. stoljeću, ključna imena i likovna djela.
14. Opći pojmovi arhitekture i odnos s ostalim likovnim umjetnostima, sinteza u arhitekturi, semiologija u arhitekturi. Osnovni pojmovi: oblikovanje unutrašnjeg prostora i arhitektonske mase: odnos puno prazno: nosivo nošeno.
15. Sakralne građevine, hramovi, crkve, posebno u antičkom i ranokršćanskom razdoblju.
16. Romanička i gotička arhitektura, posebno stilska obilježja.
17. Renesansna i barokna arhitektura, posebno stilska obilježja.
18. Arhitektura 20. stoljeća, nove konstrukcije i materijali.
Literatura:
  1. Janson, H. W.: Povijest umjetnosti
  2. Arnason, H. H.: Istorija moderne umjetnosti
  3. Gombrih, E. H.: Umetnost i iluzija
  4. Grupa autora: Umjetnost u slici
Preporučena literatura:
  1. Breber, P., Leg, D.: Percepcija i informacija
  2. Arnhajm, R.: Umetnost i vizualno opažanje
  3. Ivančević, R.: Perspektive
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove likovne umjetnosti 1
4. semestar
MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: