MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Obrazovanje na daljinu

Šifra: 67598
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
Izvođači: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je pružiti studentima pregled vodećih koncepata obrazovanja na daljinu i uvid u glavne postulate digitalne komunikacije i platformi za obrazovanje na daljinu. Kolegij je usmjeren na komunikacijske prakse, upravljanje podacima i prakse ekološkog računalstva. Platforme za učenje na daljinu mogu pridonijeti očuvanju okoliša optimiziranjem tehnika pohrane i obrade podataka kako bi se smanjila potrošnja energije.
Ishodi učenja:
 1. Studenti će moći dati pregled osnovnih polaznica obrazovanja na daljinu.
 2. Studenti će moći kritički razmišljati o teorijskim konceptima obrazovanja na daljinu.
 3. Studenti će moći uspoređivati različite tehnologije koje se koriste u obrazovanju na daljinu.
 4. Studenti će moći uspoređivati različite vrste online komunikacije.
 5. Studenti će moći kritički razmišljati o različitim pristupima poučavanju u virtualnom okruženju.
 6. Studenti će moći utvrđivati stupanj pristupačnosti mrežnih materijala.
 7. Studenti će moći samostalno pregledati literaturu o obrazovanju na daljinu, te virtualnom učenju i poučavanju.
Literatura:
 1. Primjena suradničkog učenja u hibridnom okruženju, , Batarelo Kokić, I., Rukavina, S., Život i škola, 25(1), 24-34., 2011.
 2. Facilitation of multi-dimensional learning and teaching through an online teacher education course., , Batarelo Kokić, I., Nevin, A., i Malian, I., Croatian Journal of Education, 15(2), 491-519., 2013.
 3. Distance Education. U D.H. Jonassen, ed. Handbook of research for educational communications and technology: a project of the Association for Educational Communications and Technology., , McIsaac, M.S., Gunawardena, C.N., New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996.
Preporučena literatura:
 1. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education, ., Simonson, M., Zvacek, S. M., Smaldino, S., IAP, 2019.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: