MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija odgoja i obrazovanja

Šifra: 130635
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: dr. sc. Linda Lušić Kalcina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovog kolegija studente upoznati s temeljnim načelima psihologije odgoja i obrazovanja, s naglaskom na principima i zakonitostima učenja i poučavanja.

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Uvod u područje pedagoške psihologije. Metode istraživanja u području pedagoške psihologije.
2. Implikacije saznanja iz razvojne psihologije za suvremene teorije odgoja.
3. Biheviorističke teorije učenja: Klasično uvjetovanje.
4. Biheviorističke teorije učenja: Instrumentalno uvjetovanje.
5. Teorija socijalnog učenja.
6. Kognitivistički pristup učenju i pamćenju.
7. Znanje. Viši kognitivni procesi. Metakognicija.
8. Konstruktivizam. Samoregulirano učenje.
9. Individualne razlike u nastavi: Sposobnosti.
10. Individualne razlike u nastavi: Ličnost i stilovi učenja.
11. Planiranje i odabir metoda poučavanja.
12. Temeljne metode poučavanja.
13. Vrednovanje školskog postignuća učenika.
Literatura:
  1. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D: Psihologija obrazovanja
Preporučena literatura:
  1. Grgin, T: Edukacijska psihologija
  2. Zarevski, P: Psihologija učenja i pamćenja
  3. Slavin, R: Educational psychology: Theory and practice
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija
Termini konzultacija: