MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka

Šifra: 131062
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je definiranje etapâ u postupnome stjecanju urbanih atributa kao posljedici različitih preobrazbi prostora Splitskog poluotoka u razdoblju od 4. do 10. stoljeća. Analiza pojava, procesa i struktura vezanih uz kasnoantičko-ranosrednjovjekovne transformacije Dioklecijanove palače te na Splitskom poluotoku, odnosno interdisciplinaran prikaz postdioklecijanskog, ranokršćanskog, predkarolinškog i karolinškog perioda povijesnog razvitka na tom području.
Ishodi učenja:
 1. Prikazati etape u postupnome stjecanju urbanih atributa kao posljedici različitih preobrazbi prostora Splitskog poluotoka u razdoblju od početka 4. do prve četvrtine 10. st.
 2. Opisati vrste i namjene objekata nastalih na njegovome prostoru u tom periodu (odn. materijalnu i duhovnu ulogu koju igraju u radijusu na koji utječu) u kontekstu preinakâ kojima su navedene strukture bile podvrgavane u tom periodu
 3. Protumačiti pitanja kontinuiteta/diskontinuiteta između kasnoantičke gradske kulture i novog, ranosrednjovjekovnog principa organizacije života gradske općine
 4. Kritički interpretirati izvorne povijesne tekstove relevantne za poleogenezu Splita, sagledavajući problem s različitih aspekata
 5. Protumačiti teritorijalni ustroj ranosrednjovjekovne splitske gradske općine
Literatura:
 1. Od carske palače do srednjovjekovne općine, , Željko Rapanić, Književni krug Split, 2007.
 2. Munuscula in honorem Željko Rapanić. Zbornik povodom osamdesetog rođendana, Članak Ivana Basića: Najstariji urbonimi kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog Splita, Miljenko Jurković, Ante Milošević (ur.), Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Zagreb-Motovun-Split, 2012.
 3. Prilog opusu Splitske klesarske radionice kasnog VIII. stoljeća, , Ivan Basić, Miljenko Jurković, Starohrvatska prosvjeta, ser. III, 38, Split, 2011.
 4. Toma Arhiđakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijesti, , Mirjana Matijević Sokol, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.
 5. Diocletian's villa in Late Antique and Early Medieval Historiography: A Reconsideration, , Ivan Basić, Hortus Artium Medievalium, 20, Zagreb-Motovun, 2014.
Preporučena literatura:
 1. Povijest Splita, knj. 1, Starija izdanja: Split 1957. (Matica hrvatska); Split, 1978. (Književni krug), Grga Novak, Škuna, Split, 2005.
1. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički

2. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački

3. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački

4. semestar
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački
Termini konzultacija: