MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Školska pedagogija

Šifra: 204368
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
Izvođači: dr. sc. Joško Barbir - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom školska pedagogija
- osposobiti studente za transferiranje relevantnih sadržaja i njihovu primjenu u praksi;
- senzibilizirati studente za različite probleme škole i osposobe za njihovo rješavanje;
- razviti kritički odnos kod studenata spram postojećih rješenja u području školske edukacije;
- osposobiti studente za kreiranje novih pristupa odgojno-obrazovnim potencijalima škole;
- osposobiti studente za stvaranje kvalitetnih okruženja za učenje;
- upoznati studente sa različitim pristupima u određivanju funkcije škole s obzirom na različite društvene kontekste;
- nastojati da studenti usvoje teorijska znanja neophodna za razumijevanje dominantnih teorija škole;
- osposobiti studente za kreiranje novih odnosa škole i sredine u kontekstu kulturnih, društveno-političkih uvjeta;
- osposobiti studente za konstruktivan pristup institucionalnoj (školskoj) odgojno-obrazovnoj problematici i praksi.
Ishodi učenja:
 1. - sistematizirati i kritički koristiti teorijska znanja iz školske pedagogije
 2. - prepoznavati strukturu škole i svoju ulogu u tom sustavu te prepoznati i poticati
  ulogu škole u društvu i analizirati utjecaj društvenih procesa na razvoj škole
 3. - analizirati organizacijska pitanja škole, suradnju škole i drugih čimbenika odgojnoobrazovnog
  procesa uz nezaobilazno poticanje inoviranja škole i suradnju s drugim
  školama
 4. - usko surađivati s roditeljima, obiteljima, autoritetima i drugim subjektima iz
  okruženja
 5. - biti sposoban kreirati poticajno okruženje za učenje te prenositi i pružati temeljne
  vrijednosti društva i demokracije
 6. - analizirati i vrednovati ulogu škole u različitim društvima
 7. - analizirati i vrednovati suvremena pedagoška zbivanja s aspekta različitih teorija škole
Literatura:
 1. Što školu čini školom, , Vrcelj, S., Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.ISBN978-953-7975-63-0, 2018.
 2. Školska pedagogija, , Vrcelj, S., Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci., 2000.
 3. Alternativne škole, , Matijević, M., Zagreb: Tipex, 2001.
3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: