MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SOCIJALNA FILOZOFIJA

Šifra: 67476
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Filozofijski uvid o društvenom životu čovjeka i oblicima organiziranja društva i države od antike do početka novoga vijeka, Komparativna analiza s modernim i suvremenim uvidima u socijalnofilozofijske teme antičke i srednjovjekovne filozofije. Socijalna filozofija u disciplinarnoj podjeli filozofije; socijalna filozofija i sociologija. Socijalne ideje u antičkoj Grčkoj; klasici antičke socijalne filozofije Platon i Aristotel. Ideje o društvu u helenizmu i srednjem vijeku. Novovjekovna socijalna filozofija nastavlja se obrađivati u okviru predmeta filozofija povijesti koji se sluša u ljetnom semestru i za koji je uvjet odslušana nastava iz socijalne filozofije.
Ishodi učenja:
 1. Pojasniti specifičnost i važnost socijalne filozofije u studiju filozofije
 2. Pojasniti razliku države i društva u kontekstu odnosa socijalne i političke filozofije
 3. Definirati osnovne filozofske pojmove
 4. Prepoznati filozofske probleme i rješenja u izvornim tekstovima
 5. Kritički raspravljati o glavnim filozofskim problemima i školama
 6. Prepoznati filozofske poglede autora u izvornim tekstovima
 7. Poznavati glavne autore i njihova glavna djela, filozofske pojmove, probleme i škole;
 8. Kritički raspravljati o glavnim filozofskim pojmovima, problemima i školama
 9. Moći povezivati te pojmove i probleme s općim i drugim filozofskim pojmovima i problemima koji se javljaju u drugim razdobljima
Literatura:
 1. , Platon (1977). Država. Zagreb: FPN-Liber.
  Aristotel (1992). Politika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada., , , .
Preporučena literatura:
 1. , (najmanje 1 djelo)
  Platon (1977). Državnik - VII. pismo. Zagreb: FPN-Liber.
  Platon (1974) Zakoni, Zagreb: Naprijed
  Ksenofont (1980) Hijeront ili o tiraninu. U: L. Strauss, O tiraniji. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
  Aristotel (2004) Ustav Atenski, Zagreb: Jurici
  Popper, K. (1995). Open Society and Its Enemies. London: Routledge. / Popper, K. R. (2003) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, I. Platonova čarolija, Zagreb: KruZak
  Topitsch, E. (1971). Sozial Philosophie zwichen Ideologie und Wissenschaft. Neuwied u. Berlin: Luchterhand
  Zeltner, H. (1979). Sozialphilosophie: Die Kategorien der menschlichen Sozialität. Stuttgart: Klet-Cotta.
  Smailagić, N. (1970). Historija političkih doktrina, I. Zagreb: Naprijed.
  Strauss, L. & Cropsey, J. (Eds.) (1987). History of Political Philosophy. Chicago and London: The University of Chicago Press. / Strauss, L. & Cropsey, J. (ur.) (2006). Povijest političke filozofije. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga., , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: