MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Šifra: 218105
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević
Izvođači: Krunoslav Malenica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sociologija odgoja i obrazovanja bavi se proučavanjem društvenih uvjeta i funkcija odgoja. Ispituje one društvene čimbenike što doprinose, usmjeruju (ili koče) razvoj odgojne djelatnosti, zatim društvenu organizaciju odgoja i obrazovanja, povezanost odgoja s ostalim sastavnicama kulture i oblika spoznaje. U kolegiju se studente/ice upoznaje s osnovnim ciljevima, pojmovima, razvojem, teorijskim pristupima, društvenim kontekstom, specifičnostima odgojno-obrazovnih institucija te položajem i odnosima sudionika u njima. Obratit će se pažnja na neke posebne teme sociologije odgoja i obrazovanja kao što je modernost, društvene nejednakosti i obrazovne šanse, promjene u strukturi i ulozi obitelji, društvene promjene, podjela rada, tržište rada i pokretljivost, demokratizacija društva, globalizacija, multikulturalizam, transkulturalizam. Posebna će se pažnja posvetiti elaboriranju suvremene potrošačke kulture neoliberalnoga kapitalizma, tj. globalne kulture i globalizacije.
Ishodi učenja:
 1. Opisati i definirati predmet sociologije odgoja (nastanak i razvoj, osnovni pojmovi, mjesto u sustavu znanosti);
 2. Objasniti širi društveni kontekst odgoja i obrazovanja (vrijednosti, odnose, funkcije, ne/jednakosti, važnost odgoja-obrazovanja, procese koji utječu na uspjeh učenika, devijacije i sl.;
 3. Prepoznati sociološke (teorijske) perspektive koje se odnose na odgoj-obrazovanje (osnovne postavke, prednosti/nedostaci);
 4. Identificirati utjecaj društvenih i tehnoloških promjena na razvoj odgoja-obrazovanja (demokratizacija, multikultura, globalizacija, ekologija, tehnologija);
 5. Povezati sustav odgojno-obrazovnih institucija i važnost uloge odgojitelja/učitelja u društvu (karakteristike profesije) te položaj i uloga sudionika u njima;
 6. Demonstrirati prezentaciju odgojnih i obrazovnih sadržaja ovog kolegija
Literatura:
 1. Sociologija: teme i perspektive., , Haralambos, Michael; Holborn, Martin, Zagreb: Golden Marketing., 2000.
 2. Sociologija., , Giddens, Anthony, Zagreb: Nakladni zavod Globus., 2007.
 3. Edukologija. Integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog odgoja i obrazovanja., , Pastuović, Nikola, Zagreb: Znamen., 1999.
 4. Obrazovanje u kontekstu tranzicije., , Pilić, Šime (ur.), Split: HPKZ., 2008.
 5. Kvalitativno narativno istraživanje dječje religioznosti u kontekstu pet dimenzija religioznosti., , Kovačević, Vlaho, Kardum, Goran, & Malenica, Krunoslav, Bogoslovska smotra, 89(4), 2019.
 6. "Baby Shark" as a Social and Artistic Phenomenon., , Vidović Schreiber , Tea Tereza, Kovačević, Vlaho, Malada, Dodi, Universal Journal of Educational Research 8(10), 2020.
 7. Language as a social phenomenon in a global context: Implications for teaching practice., , Kovacevic, Vlaho, Spetic, Marin, & Pleslic, Marko, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 5(3), 2018.
Preporučena literatura:
 1. The Sociology of Education. A Systematic Analysis., , Ballantine, Jeanne H., Prentice Hall., 2001.
 2. Education and Social Change,, , Coffey Amanda, Open University Press, Buckingham, Philadelphia., 2001.
 3. Handbook of the Sociology of Education,, , Hallinan, Maureen T., Springer University of Notre Dame., 2000.
 4. Obrazovne politike, , Legrand, Louis, Educa, 1993.
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: