MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Teorija književnosti

Šifra: 185080
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Škvorc
Izvođači: Ivana Dizdar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim konceptima i idejama književnosti kroz povijest te s osnovama poetike, retorike, teorije književnosti i književne kritike. Glavni cilj je prikazati i u praksi upoznati različite koncepcije interpretacije književnog djela, uvidjeti bit odnosa književnog djela prema poetikama i politikama iskazivanja te značenje lociranja mjesta književnih djela u koncepcijama književnosti, povijesti i kulture.
Naglasak je na tome da se studentima omogući savladavanja znanja i vještine filološke analize teksta, retoričke i poetičke analize te kritičkog čitanja različitih oblika teksta. Jedan od ciljeva je i uočavanje ideoloških, političkih, i drugih hegemonijskih slojeva upisanih u književne i druge povijesno locirane tekstove. Uz ovo, studenti trebaju upoznati osnove različitih metodoloških pristupa književnom i neknjiževnom tekstu, s naglaskom na teorijske pristupe književnosti i kulturi iz druge polovice dvadesetog stoljeća. Trebaju se pripremiti za praktičnu analizu i razumijevanje povijesno lociranog teksta zasnovanu na metodološki jasno zadanim pretpostavkama čitanja.
Literatura:
  1. Uvod u teoriju književnosti.
  2. Epohe i pravci u književnosti.
  3. Stilske figure. Vrste i rodovi književnosti. Metodologije proučavanja književnosti.
  4. Književno nazivoslovlje.
Preporučena literatura:
  1. Ovim priručnikom studenti se služe za pisanje pojedinih seminarskih radnji vezanih uz određene teme (npr. strukturalizam, naratologija, proza, itd)
  2. Studenti će se u izradi seminarskog rada i određenih ispitnih pitanja služiti odgovarajućim poglavljima (Npr. Proza, Versifikacija, Književna kritika, Problemi književne povijesti itd.
  3. Studenti će se služiti odabranim poglavljima u pisanju seminarskih radova, ispitnih pitanja i komentara na druge seminarske radove.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija:

Česta pitanja