MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u metodiku njemačkoga jezika

Uvod u metodiku njemačkoga jezika

Šifra: 228931
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirela Müller
Izvođači: doc. dr. sc. Mirela Müller - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim aspektima metodike nastave
njemačkoga kao stranog jezika te s načinima vrednovanja jezičnih kompetencija; predstaviti prikladne načina podučavanja na različitim razinama jezičnog znanja i s učenicima različite dobi; razviti sposobnosti planiranja, sistematične pripreme i provođenja nastavnog sata prema modelu didaktičke artikulacije te utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljnu skupinu.
Ishodi učenja:
 1. - opisati temeljne aspekte pristupa nastavi stranih jezika
 2. - razlikovati i analizirati procese podučavanja jezičnih vještina;
 3. - strukturirati nastavni sat;
 4. - procjenjivati i kreirati zadatke i vježbe za svaku pojedinu fazu rada na
  tekstu na njemačkome jeziku;
 5. - objasniti funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu;
 6. - zastupati svoje mišljenje i kritički raspravljati o svojim iskustvima u
  nastavi njemačkoga jezika
Literatura:
 1. Medien Im Deutschunterricht - Führt der Einsatz von Medien im Deutschunterricht zur Steigerung der Lernmotivation?, , Elgun, M., GRIN Publishing, München, 2012.
 2. Neue Lernmedien:Konzipieren, entwickeln, einsetzen, , Niegemann, H, M., Bern: Hans Huber Verlag, 2001.
 3. Aktivierende Methodik im FremdsprachenunterrichtNutzen, Wikung, praktische Beispiele, , Schultz, D., Bradbeer, M., Bimont, V., Band, G., Stiglbauer, A., Technische Hochschule Wildau, 2013.
 4. Glottodidaktik, fruher, heute und morgen, , Ciepielewska, L., Goraca S., University Press, Poznan, 2014.
Preporučena literatura:
 1. Bausteine der Deutschdidaktik, , Beisbart, O; Marenbach, D., Ein Studienbuch. Donauwörth, 2003.
 2. Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, , Heyd, G., Diesterweg, Frankfurt., 1990.
 3. Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis., , Koeppel, R., Hohengehren: Schneider Verlag, 3. überarb. und erweit. Aufl., 2016.
 4. Grundlagen der Deutschdidaktik. Sprachdidaktik - Mediendidaktik - Literaturdidaktik., , Lange, Günter; Weinhold, S., Baltmannsweiler, DEU., 2005.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: