MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Vođenje odgojno-obrazovne ustanove

Šifra: 204175
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati teorijska polazišta i primjere vođenja odgojno-obrazovne ustanove, praktične smjernice i uloge relevantnih sudionika u tom procesu te analizirati i vrednovati učinkovitost istih uvažavajući potrebe sudionika odgojno-obrazovnog
procesa te specifičnosti odgojno-obrazovne ustanove s obzirom na njezinu strukturu.
Literatura:
  1. Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J i Relja, R. (ur.): School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda
  2. Backman, E.; Traffort, B.: Demokratsko upravljanje školama
  3. Jurić, V.: Pedagoški menadžment-refleksija opće ideje o upravljanju
  4. Narodne novine: Relevantna zakonska regulativa iz područja upravljanja i vođenja odgojno-obrazovne ustanove
Preporučena literatura:
  1. U: S. Opić i M. Matijević (ur.), Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi
  2. Bush, T.: Theories of Educational Leadership and Management
  3. Ljubetić, M.; Reić Ercegovac, I. i Koludrović, M.: Quality partnership as a Contextual Prerequisite of Successful Learning of Young and Preschool-Aged Children
  4. U: V. Potočan, M. Ungan i Z. Nedelko (ur.) (2017). Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations
  5. Silov, M.: Suvremeno upravljanje i rukovođenje u školskom sustavu
  6. Staničić, S.: Menadžment u obrazovanju
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: