MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

10.11.2023

PRAVA I MOGUĆNOSTI

Postoji širok spektar prava i mogućnosti koji se odnose na studente s invaliditetom

PRAVA I MOGUĆNOSTI

Popis obavijesti