MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU

Znanstveno-istraživačka djelatnost ključni je segment u radu visokoobrazovne institucije. Od svog je osnutka Filozofski fakultet u Splitu imao za cilj svoje zaposlenike poticati na znanstveno-istraživačku produktivnost, koja je preduvjet kvalitetnom nastavnom angažmanu te znanstvenom i stručnom napredovanju. Kao jedan od glavnih stupova razvoja Filozofskog fakulteta u Splitu, znanstveno-istraživačka djelatnost, između ostalog, omogućava međusobnu povezanost različitih znanstvenih disciplina te potiče suradnju i s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Od samog osnutka fakulteta 2005. godine, Fakultet sudjeluje u nizu domaćih i stranih projekata, kao i u drugim oblicima znanstvene nacionalne i međunarodne suradnje. Znanstveni okvir Filozofskog fakulteta ne ograničava se na pružanje podrške za provođenje nastavno-pedagoškog procesa, već uključuje i istraživački rad koji je od nacionalnog značaja jer doprinosi stjecanju znanja o Hrvatskoj, njezinoj kulturi, povijesti, književnosti, kao i o drugim znanstvenim disciplinama. Svojim znanstvenim radom Filozofski fakultet uključuje se u razvoj humanističkih i društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu.

Filozofski fakultet u Splitu broji danas preko 140 znanstvenika, od kojih veliki broj sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, te uredništvima raznih časopisa. Rezultati istraživačkog rada znanstvenika Filozofskog fakulteta očituju se u brojnim znanstvenim člancima, monografijama, sveučilišnim udžbenicima i drugim publikacijama.

Osim toga, Filozofski fakultet razvio je i vlastitu izdavačku djelatnost u okviru koje djeluju i sljedeće serijske publikacije: Školski vjesnik  - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (A2) te Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu (A1). Studenti Filozofskog fakulteta također su aktivni na polju izdavaštva, i to sa dvije studentske publikacije: The Split Mind - višejezični časopis za književnost i kulturu, Humanist - časopis studenata Filozofskog fakulteta u Splitu te Pleter - časopis studenata povijesti i povijesti umjetnosti. 


POVJERENSTVO ZA ZNANOST

Nakon postupka reakreditacije Fakulteta 2014. godine ustanovljeno je kako je dugoročna strategija za znanstveni razvoj nužna okosnica znanstvene produkcije Fakulteta. U tom su pogledu poduzete sljedeće mjere: osnovano je Povjerenstvo za znanost, „tijelo Fakulteta koje skrbi i nadzire znanstveno-istraživačku djelatnost Fakulteta, promiče i potiče znanstveni i istraživački rad i razvoj znanstveno-istraživačkog  kadra“ i koje je definiralo prijeko potrebne kriterije za vrednovanje znanstvene izvrsnosti te smjernice za razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta u vidu Strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021. – 2025. Rad Povjerenstva reguliran je Pravilnikom o radu povjerenstva za znanost.

 

Članovi Povjerenstva za znanost u mandatnom razdoblju 2023./2024. - 2025./2026.:

 1. doc. dr. sc. Nikša Varezić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, 
 2. izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, predstavnica Odsjeka za talijanski jezik i književnost,
 3. izv. prof. dr. sc. Marko Rimac, predstavnik Odsjeka za povijest,
 4. izv. prof. dr. sc. Darko Hren, predstavnik Odsjeka za psihologiju,
 5. izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović, predstavnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost,
 6. iprof. dr. sc. Tonći Kokić, predstavnik Odsjeka za filozofiju,
 7. doc. dr. sc. Mirjana Semren, predstavnica Odsjeka za engleski jezik i književnost,
 8. prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, predstavnica Odsjeka za povijest umjetnosti,
 9. prof. dr. sc. Renata Relja, predstavnica Odsjeka za sociologiju,
10. doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, predstavnica Odsjeka za pedagogiju,
11. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, predstavnik Odsjeka za učiteljski studij,
12. izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić, predstavnica Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
13. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, predstavnica Odsjeka za germanistiku.

 


28.10.2023

STRUČNA PRAKSA U RIMU Istituto San Leone Magno

Istituto San Leone Magno ugledna je obrazovna institucija, s dugogodišnjom tradicijom. Dio je franšize Marist Schools na svim kontinentima. Institut San Leone Magno jedan je od ukupno pet Marist instituta u Italiji, koju su pohađale brojni uglednici, između ostalih i sadašnji talijanski predsjednik Sergio Mattarella. 
San Leone Magno je međunarodno certificirana Cambridge škola, koja učenicima osnovne i srednje škole omogućuje pohađanje nastave u potpunosti na engleskom jeziku prema programu odobrenom od talijanskog Ministarstva obrazovanja, s integriranim jezičnim programom certificiranim od strane Sveučilišta u Cambridgeu. Uz redovite školske predmete na engleskom jeziku (poput Science Combined, Geography, Global Perspectives, ICT, Music, itd.) Cambridge program uključuje i šest sati engleskog jezika na tjednoj bazi. Od rujna 2023. u suradnji s Mater Academy iz Verone, učenici srednje škole imaju priliku ostvariti pravo i na američku diplomu tijekom školovanja pri ovom Institutu. 


Studenti Filozofskog fakulteta u Splitu već treću godinu za redom imaju priliku obavljati stručnu praksu u Institutu San Leone Magno u Rimu te primijeniti stručne, pedagoške i jezične kompetencije stečene na Filozofskom fakultetu u Splitu, na nastavu engleskog jezika s učenicima ovoga Instituta. 
Učenje engleskog jezika u sklopu programa internacionalizacije je od neupitne važnosti za sve učenike San Leone Magna, tako da zahvaljujući međunarodnoj suradnji s Filozofskim fakultetom učenici škole imaju priliku sudjelovati u brojnim workshopovima i aktivnostima koje studenti iz Splita tijekom realizacije nastave na engleskom jeziku u Institutu pripremaju, u suradnji s dodijeljenim mentorima. Uprava Instituta, roditelji i učenici iznimno su zadovoljni ovom inicijativom, jer je Filozofski fakultet opravdao svoju odličnu reputaciju iz razloga što su studentice Fakulteta, koje su do sada koristile mogućnost dolaska u Institut pokazale stručnost i veliku ozbiljnost te su uspjele prenijeti učenicima entuzijazam prema učenju stranih jezika. Ostvaren je cilj suradnje, odnosno budućim nastavnicima je omogućeno da steknu uvid u europsku dimenziju učenja i poučavanja. Studentice Filozofskog fakulteta su tijekom realizacije nastave, pomagale u podučavanju u učionici, pružile potporu učenicima u radu u grupi te pomagale učenicima u svladavanju gradiva i izražavanja na engleskom jeziku u čemu je, osim stručnog i pedagoškog, u potpunosti ostvaren internacionalni aspekt suradnje. 

Osim ugovora s Istituto San Leone Magno, Filozofski fakultet je 2022. godine potpisao ugovor o suradnji s Marist Institutom iz Napulja, a razmišlja se o suradnji s još jednom školom u Rimu. 

Link: https://www.sanleonemagno.it/tirocinanti-dallestero/
 

Popis obavijesti

DOKUMENTI