MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

.

Democracy and Resilience in Modern Society

 

.

Undergraduate study program Psychology

 


.

Studiji

Široki izbor studijskih programa omogućuje studentima zadovoljenje interdisciplinarnih istraživačkih interesa.

.

Cjeloživotno obrazovanje

Fakultet nudi mogućnost obrazovanja kroz stručne i znanstvene centre koji nude različite programe.

.

Znanost

Znanstvenici Filozofskog fakulteta svojim radom sudjeluju u razvoju humanističkih i društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu.


 Online servisi GSuite Nastavnički portal Studomat


25.05.2023

Raspisani Natječaji za PPDMO i PPDMS

Raspisani su natječaji za upis polaznika u programe cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u Splitu

- PEDAGOŠKO - PSIHOLOŠKO - DIDAKTIČKO - METODIČKO OBRAZOVANJE RADI STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA (PROGRAM PPDMO)

- PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA STRUKOVNIH UČITELJA I SURADNIKA U NASTAVI (PROGRAM PPDMS)

Natječaj su otvoreni do 1. rujna 2023. godine.

Natječaji i prijavnice dostupni su na poveznici

https://www.ffst.unist.hr/centri/circo

 

Popis obavijesti

Događanja

26. DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
...
ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA FILOZOFSKOG FAKULTETA
...
Stručno usavršavanje nastavnika povijesti četiriju dalmatinskih županija
...
Spaces for Change in Literature, Hi/story, and the Cultural Imagination: Korea, the Mediterranean, and Other Europes
...
Održana svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Splitu
...
Studenti Filozofskog fakulteta u Splitu u Zvjezdanom selu Mosor
...
Predstavljena monografija Puca niz nidarca - žena Dalmatinske zagore u usmenoj književnosti i tradicijskoj kulturi
...
Bit u moru – predavanje o dobrobitima plivanja i zaštiti okoliša
Povodom plivačkog izazova „Sredozemna medvjedica“  predavanje će  održati  Darko Hren, Dina Levačić i udruga BIOM u  četvrtak, 1.6.2023. od 18h do 19h u suterenu Filozofskog fakulteta .   

Nastava/Studenti

VAŽNA OBAVIJEST O PLAĆANJU ŠKOLARINA ZA STUDENTE KOJI MIJENJAJU STUDIJSKI PROGRAM!!!
Temeljem tumačenja Ministarstva znanosti i obrazovanja RH o subvencioniranju školarine, zaprimljenog na Filozofski fakultet sa Sveučilišta u Splitu nakon završetka upisa u prvu godinu prijediplomskih i integriranog studija u ljetnom upisnom roku (21. srpnja 2023. u 16 sati), obavještavamo studente koji u ak. god. 2023./2024.   ne upisuju prvi put prvu godinu studija (ranije su studirali kao redoviti studenti na drugom studiju) da su dužni, osim troškova upisnine , platiti i troškove školarine u punom iznosu od 929,06 € (7.000,00 kn). Osim studenata koji prvi put upisuju prvu godinu prijediplomskih studija, od plaćanja školarine  su izuzeti i studenti koji: 1. drugi put upisuju prijediplomsku razinu studija  pod uvjetom da su na prethodnom studiju  u prethodnoj ak. godini ostvarili  minimalno 55 ECTS bodova* 2. drugi put upisuju prijediplomsku razinu studija  pod uvjetom da su na prethodnom studiju  u prethodnoj ak. godini ostvarili  minimalno 30 ECTS  bodova ako su  studenti s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 60% ili više te ako su studenti iz sustava alternativne skrbi* Posebna napomena za studente koji mijenjaju jedan studijski smjer na dvopredmetnim studijima Filozofskog fakulteta u Splitu: Studenti dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu koji u ak. god. 2023./2024. mijenjaju jedan studijski smjer, a u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju puni iznos školarine u iznosu od 929,06 € (7.000,00 kn). Studenti dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu koji u ak. god. 2023./2024. mijenjaju jedan studijski smjer, a u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili 30 ECTS bodova na studijskom programu kojeg nastavljaju studirati, dužni su platiti polovinu iznosa pune školarine u iznosu od 464,53 € (3.500,00 kn). Studenti dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu koji u ak. god. 2023./2024. mijenjaju jedan studijski smjer, a u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili 55 ili više ECTS bodova, oslobođeni su plaćanja školarine. S obzirom na gore navedeno, naknadno pristiglo tumačenje resornog Ministarstva, a u namjeri da se studentima olakša izvršenje financijske obveze, dozvoljava se plaćanje punog iznosa školarine u dva jednaka obroka kako slijedi: 1. prvi obrok (u iznosu od 464,53 € ) studenti su dužni uplatiti najkasnije do 20. rujna 2023. 2. drugi obrok (u iznosu od 464,53 € ) studenti su dužni uplatiti najkasnije do 15. prosinca 2023.  VAŽNO! Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti Službi za studentske poslove na referada@ffst.hr. Podatke za uplatu (IBAN, model, poziv na broj i opis plaćanja) studenti koji su obveznici plaćanja školarine temeljem ove obavijesti će dobiti e-mailom do kraja kolovoza. Za dodatne informacije i upite, molimo javiti se Službi za studentske poslove na referada@ffst.hr.   Navedena mogućnost plaćanja iznimno vrijedi samo za upis u ak. godinu 2023./2024. i to samo za studente na koje se ova obavijest odnosi (koji ne upisuju prvi put prvu godinu studija, odnosno koji su ranije studirali kao redoviti studenti na drugom studiju) i koji su obveznici plaćanja punog iznosa školarine. *studenti koji su ranije studirali, a smatraju da spadaju u navedene kategorije dužni su dostaviti dokaz o ostvarenim ECTS bodovima u Službu za studentske poslove Filozofskog  fakulteta u Splitu. Uprava Filozofskog fakulteta u Splitu
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ISPITNIH ROKOVA I ROKOVA ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG RADA U AK. GOD. 2023./2024.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ISPITNIH ROKOVA I ROKOVA ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG RADA U AK. GOD. 2023./2024.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POČETKA NASTAVE U AKAD. GOD. 2023./2024. TE TERMINA I UVJETA UPISA U VIŠE GODINE STUDIJA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POČETKA NASTAVE U AKAD. GOD. 2023./2024. TE TERMINA I UVJETA UPISA U VIŠE GODINE STUDIJA
ODLUKA O DEKANSKOM ROKU - 26. RUJAN 2023.
Odluka o održavanju dekanskog roka
OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU U AK. GOD. 2023./2024.
Nastava u zimskom semestru ak. godine 2023./2024. na Filozofskom fakultetu u Splitu počinje kako slijedi: 25. 9. 2023. godine - prijam brucoša sveučilišnih prijediplomskih studija i sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (od 9 sati prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta) 26. 9. 2023. godine - početak nastave za studente prijediplomskih, 2. godina diplomskih i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (prema rasporedu satu objavljenom na mrežnim stranicama odsjeka) 2. 10. 2023. godine - prijam brucoša i početak nastave 2. i 3. godine prijediplomskog studija Psychology (prema rasporedima objavljenima na mrežnim stranicama Odsjeka za psihologiju) 2. 10. 2023. -  početak nastave 1. godine diplomskih studija (prema rasporedu sati objavljenom na mrežnim stranicama odsjeka) 6. 10. 2023. godine - prijam brucoša i početak nastave diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje   RASPORED PRIMANJA STUDENATA PRVE GODINE SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA I INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA  
ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA UPISNINA, ŠKOLARINA I OSTALIH NAKNADA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA UPISNINA ŠKOLARINA I OSTALIH NAKNADA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina školarina i ostalih naknada u ak. god 2023./2024. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrdjivanju iznosa upisnina skolarina i ostalih naknada u akad. god. 2023.-2024. - 13. rujna 2023.
NAPOMENA STUDENTIMA ZA UPIS GODINE/SEMESTRA
Studenti su dužni tijekom studija  sami  voditi računa o upisanim obveznim, izbornim i predmetima modula s pripadajućim ECTS bodovima, a u skladu s aktualnim Redovima predavanja te redovito provjeravati status svojih predmeta u Studomatu.  Za više informacija o uvjetima i načinu upisa predmeta, molimo pogledati  ovdje , a za sve nejasnoće i pitanja možete se obratiti Službi za studentske poslove.
ZAPRIMANJE STUDENTSKIH ZAMOLBI
Sve studentske zamolbe šalju se elektronskim putem na mail pisarnica@ffst.hr ili dostavljaju osobno na glavni protokol Fakulteta.

Znanost/Međunarodna suradnja

Održan Welcome Day za gostujuće Erasmus studente
...
Erasmus+: rang lista studenata za odlaznu mobilnost u ljetnom semestru 2023/24
Na temelju odredbi Erasmus+ Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. , Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost, donijelo je 25. rujna 2023.  ODLUKU o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija   u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Konačnu odluku o odabiru kandidata sa svih sastavnica objavit će Sveučilište u Splitu na svojoj mrežnoj stranici najkasnije do 25. listopada 2023. RANG LISTA
Erasmus+ International Opening 2022: rang lista za srpanj i kolovoz
Na temelju Natječaja za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja programa Erasmus+ KA131 – „International Opening“ natječajna godina 2022, Povjerenstvo za rangiranje prijava za mobilnost studenata i osoblja Filozofskog fakulteta, donijelo je Odluku o rang listi prijava pristiglih u srpnju i kolovozu. Odluka  Rang lista  
Održana konferencija A Cross-Cultural Mediterranean
...
Poziv na edukaciju za nastavno i nenastavno osoblje
...
Međunarodna znanstvena platforma Falling Walls
...
Održan državni stručni skup za učitelje razredne nastave
...
ERASMUS+ KA 131: rang lista osoblja za srpanj i kolovoz
Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Filozofskom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donijelo je  Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2022. – mjesec srpanj i kolovoz .  

Poslovanje

Konverzija iznosa iskazanih u kunama
Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, 85/2022): -  u Odluci Senata od 14. srpnja 2022. godine (KLASA: 029-3/22-01-13; URBROJ: 2181-202-3-01-22-7) - U Natječaju Sveučilišta u Splitu za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akad. god. 2022./2023. - U Natječaju Sveučilišta u Splitu za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akad. god. 2022./2023. Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.    
Odluke o načinu obračuna rada i visini satnice za ak. god. 2021./2022.
Na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu održanoj 15.9.2021. donesene su odluke o načinu obračuna rada i visini satnice za samofinancirajuće studije i programe te vanjske suradnike Fakulteta u ak. god. 2021./2022. Na 1. izvanrednoj virtualnoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Splitu održanoj od 11. do 12.10.2021. donesena je odluka kojom se mijenja odluka o načinu obračuna rada na samofinancirajućim studijima i programima, a koja se primjenjuje na rad u akad. god. 2021./2022.google maps embed iframe generator