MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

29.02.2024

Odluka o stavljanju izvan snage općih akata sukladno odredbama Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

S danom 01. ožujka 2024. godine, stavljeni su izvan snage odluke i drugi opći akti odnosno pojedine odredbe odluka i općih akata Fakulteta, a sve sukladno odredbama Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. 

Odluka se nalazi ovdje.

Popis obavijesti

Repozitorij

Financijski planovi

Financijska izvješća

IZVJEŠTAJ O TROŠENJU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA