MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

CENTAR ZA TRANSDISCIPLINARNO PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA - OdRaST

 

 

 

Filozofski fakultet u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

 

Voditeljica Centra

doc. dr. sc. Ivana Restović
irestovic@ffst.hr 

 

Članovi Centra:

doc. dr. sc. Bruno Ćurko
bcurko@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
ibuzov@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
mbrcic@ffst.hr

dr. sc. Mila Bulić
mbulic@ffst.hr

mr. sc. Tamara Ljubičić, 
Voditeljica odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
ljubicic@ffst.hr

 

 

 

O CENTRU OdRaST

Zelena tranzicija jedan je od strateških prioriteta EU u idućem razdoblju, a održivost jedan od ključnih razvojnih načela. Kako bismo i sami doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i implementacije znanja i razvijanja potrebe za život na jedino mogući prihvatljiv način, nastala je ideja o utemeljenju Centra za transdisciplinarno promicanje održivog razvoja - OdRaST pri Filozofskom fakultetu u Splitu.

Centar OdRaST promicat će globalne ciljeve održivog razvoja povezujući njegove tri temeljne sastavnice: društvo, okoliš i gospodarstvo potičući procese osvješćivanja, promišljanja i nastojanja usmjerenih na suvremeni gospodarski i društveni razvoj u zaštićenom okolišu.

ZADAĆE CENTRA OdRaST

Osnovna zadaća Centra OdRaST je omogućiti promicanje i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja ne samo edukacijom već i provođenjem različitih aktivnosti cjeloživotnog i društveno korisnog učenja, istraživanja transdisciplinarnim pristupom, inovativnih i originalnih projekata, kvalitetnih interaktivnih tribina među studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta, uključujući i zaposlenike ostalih sastavnica Sveučilišta u Splitu, suradnje s dionicima lokalne i šire zajednice, kao i stručnjacima različitih profila na na cionalnoj i međunarodnoj razini, s naglaskom na međunarodnu suradnju sa srodnim centrima i/ili drugim institucijama i fakultetima čime se stvara temelj za intelektualnu razmjenu i akumulaciju doprinosa različitih aktera, disciplina, djelatnosti i institucija koje određeni problem sagledavaju iz svojih perspektiva.

Osnutak Centra OdRaST sukladan je ciljevima Razvojne strategije Filozofskog fakulteta u Splitu 2021.-2025. i ciljevima Strategije Sveučilišta u Splitu 2021.-2025.

 

ODRŽIVI RAZVOJ

Težnja suvremenog društva je živjeti u blagostanju uz gospodarski razvoj uvažavajući potrebe svih ljudi te očuvanja okoliša, drugim riječima živjeti na održivi način. Pojam održivog razvoja moguće je tumačiti na različite načine ovisno o perspektivi gledanja, stoga u literaturi i svakodnevnom govoru postoje brojne definicije održivog razvoja. Ipak, svakoj je definiciji zajednički termin ravnoteža koji upućuje na “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”.

Ujedinjeni narodi (UN) glavno su globalno tijelo za kreiranje smjernica održivog razvoja. Tako je stvoren set vrijednosti kojima se vodi svaka članica UN-a kako bi fenomen globalizacije bio pozitivna sila koja doprinosi dobrobiti čovječanstva. konferencije UN-a o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. rujna 2015., kada je 150 svjetskih čelnika usvojilo novi Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030) u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG). Rezolucija UN-a za razdoblje do 2030. predstavlja akcijski plan za ljude, prirodu i napredak.

 

Ciljevi održivog razvoja

Temeljne vrijednosti koje se zagovaraju kroz 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj su: sloboda čovjeka i pravo na njegovo dostojanstvo, ravnopravnost svih naroda u ljudskim pravima i pravu na napredak, solidarna odgovornost prema globalnim izazovima, tolerancija i međusobno poštovanje uvažavajući raznolikost vjerovanja, kultura i jezika, poštivanje prirode i obazrivost prema svim živim bićima i prirodnim resursima te podijeljena odnosno zajednička odgovornost prema svjetskom gospodarstvu, društvenom napretku i prijetnjama miru i sigurnosti.


Repozitorij

31.10.2023

Studentice 1. i 5. godine Učiteljskog studija na terenskoj nastavi u Solinu na izvoru rijeke Jadro

Studentice 1. i 5. godine Učiteljskog studija u okviru predmeta Uvod u obrazovanje za održivi razvoj, Utjecaj klimatskih promjena i Zaštita okoliša te Transdisciplinarnog centra za promicanje održivog razvoja uz pratnju profesorica izv. prof. dr. sc. Vesne Kostović Vranješ, izv. prof. dr. sc. Ivanke Buzov i doc. dr. sc. Ivane Restović provele su terensku nastavu na Izletištu - park Jadro (https://jadro-izletiste.hr/). Izletište - park Jadro smješteno je u blizini izvora rijeke Jadro u Solinu, dijelom smješten u posebnom ihtiološkom rezervatu. Prostor Izletišta namijenjen je za podučavanje i učenje, istraživanje, ali i rekreaciju i opuštanje. Brojne pješačke staze povezuju različite lokalitete na kojima je moguće upoznati i istražiti prirodnu i povijesnu baštinu ovoga područja s posebnim naglaskom na proučavanju mekousne pastrve. U sklopu izletišta izrađena je poučna staza koja sadrži deset „platformi znanja“ koje sadrže zanimljivosti o povijesnim, kulturnim i prirodnim temama: Posebni ihtiološki rezervat Jadro / Vegetacija u izletištu / Arhitektura preuređenog izletišta / Životinjski svijet / Industrijski Solin / Izvor Jadra / Mlinice Jadro / Anticki Solin / Projekt „Jadro – izvor života“ / Starohrvatski Solin.

U centru za posjetitelje dočekale su nas voditeljice edukativnog programa Antonija i Ivana koje su nas upoznale s organizacijom i radom Izletišta. Terenska nastava započela je s obilaskom multimedijalne dvorane opremljene raznim edukativnim i interaktivnim igrama za djecu, studente i široku populaciju. Nakon uvodnog predavanja studentice su pogledale edukativni film o endemskoj vrsti rijeke Jadro, mekousnoj pastrvi. Potom je slijedio obilazak mrijestilišta mekousne pastrve, smještenog u podrumu posjetiteljskog centra, koji je napravljen s ciljem obnove zdrave populacije i sprječavanja daljnjeg izumiranja i ugroženosti ove naše endemske vrste. Umjetnim uzgojem omogućit će se održanje mekousne pastrve u njenom prirodnom staništu.

Sljedeća postaja bila je interpretacijski centar mekousne pastrve koji se nalazi na sjevernom dijelu izletišta, na području ihtiološkog rezervata. Za ovu svrhu preuređen je bunker koji datira iz Drugog svjetskog rata. U centru smo proučili interaktivnu kartu rijeke Jadro na kojoj je moguće istražiti sve zanimljivosti i informacije vezane uz povijest, evoluciju, floru i faunu same rijeke. U kupoli bunkera posebno iskustvo predstavlja periskop prirode i interaktivna projekcija „hod po vodi“. Posebnu pažnju studentica zaokupio je preuređeni osjetilni poligon višestranog razvoja izgrađen na području nekadašnjeg tupinoloma. Plato tupinoloma preuređen je u edukativni prostor na otvorenom s ciljem poticanja senzornog doživljaja svakog pojedinog osjetila. Šetnica povezuje poligone i edukativne panele, a ima i funkciju trim staze, pa su tako u ovoj svojevrsnoj učionici na otvorenom objedinjeni senzorni, intelektualni i tjelesni razvoj. Poligon je u potpunosti prilagođen osobama s poteškoćama.

Za kraj terenske nastave studentice su sudjelovale u radionici "Dodirni rijeku" u kojoj su istraživale biotičke i abiotičke čimbenike rijeke Jadro, stupanj bioraznolikosti ovog područja kao i utjecaj klimatskih promjena na rijeku Jadro i njezin okoliš. Za uspomenu  i na poklon svi smo dobili platnene vrećice izrađene od recikliranih materijala s promotivnim materijalima i rokovnikom Izletišta-park Jadro.

/_news/site_7397/COR04.jpg

/o_fakultetu/odrzivi_razvoj/ocuvanje_vodenog_svijeta /o_fakultetu/odrzivi_razvoj/ocuvanje_zivota_na_kopnu /o_fakultetu/odrzivi_razvoj/kvalitetno_obrazovanje

galerija slika

Popis obavijesti