MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

CENTAR ZA TRANSDISCIPLINARNO PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA - OdRaST

 

 

 

Filozofski fakultet u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

 

Voditeljica Centra

doc. dr. sc. Ivana Restović
irestovic@ffst.hr 

 

Članovi Centra:

doc. dr. sc. Bruno Ćurko
bcurko@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
ibuzov@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
mbrcic@ffst.hr

dr. sc. Mila Bulić
mbulic@ffst.hr

mr. sc. Tamara Ljubičić, 
Voditeljica odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
ljubicic@ffst.hr

 

 

 

O CENTRU OdRaST

Zelena tranzicija jedan je od strateških prioriteta EU u idućem razdoblju, a održivost jedan od ključnih razvojnih načela. Kako bismo i sami doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i implementacije znanja i razvijanja potrebe za život na jedino mogući prihvatljiv način, nastala je ideja o utemeljenju Centra za transdisciplinarno promicanje održivog razvoja - OdRaST pri Filozofskom fakultetu u Splitu.

Centar OdRaST promicat će globalne ciljeve održivog razvoja povezujući njegove tri temeljne sastavnice: društvo, okoliš i gospodarstvo potičući procese osvješćivanja, promišljanja i nastojanja usmjerenih na suvremeni gospodarski i društveni razvoj u zaštićenom okolišu.

ZADAĆE CENTRA OdRaST

Osnovna zadaća Centra OdRaST je omogućiti promicanje i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja ne samo edukacijom već i provođenjem različitih aktivnosti cjeloživotnog i društveno korisnog učenja, istraživanja transdisciplinarnim pristupom, inovativnih i originalnih projekata, kvalitetnih interaktivnih tribina među studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta, uključujući i zaposlenike ostalih sastavnica Sveučilišta u Splitu, suradnje s dionicima lokalne i šire zajednice, kao i stručnjacima različitih profila na na cionalnoj i međunarodnoj razini, s naglaskom na međunarodnu suradnju sa srodnim centrima i/ili drugim institucijama i fakultetima čime se stvara temelj za intelektualnu razmjenu i akumulaciju doprinosa različitih aktera, disciplina, djelatnosti i institucija koje određeni problem sagledavaju iz svojih perspektiva.

Osnutak Centra OdRaST sukladan je ciljevima Razvojne strategije Filozofskog fakulteta u Splitu 2021.-2025. i ciljevima Strategije Sveučilišta u Splitu 2021.-2025.

 

ODRŽIVI RAZVOJ

Težnja suvremenog društva je živjeti u blagostanju uz gospodarski razvoj uvažavajući potrebe svih ljudi te očuvanja okoliša, drugim riječima živjeti na održivi način. Pojam održivog razvoja moguće je tumačiti na različite načine ovisno o perspektivi gledanja, stoga u literaturi i svakodnevnom govoru postoje brojne definicije održivog razvoja. Ipak, svakoj je definiciji zajednički termin ravnoteža koji upućuje na “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”.

Ujedinjeni narodi (UN) glavno su globalno tijelo za kreiranje smjernica održivog razvoja. Tako je stvoren set vrijednosti kojima se vodi svaka članica UN-a kako bi fenomen globalizacije bio pozitivna sila koja doprinosi dobrobiti čovječanstva. konferencije UN-a o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. rujna 2015., kada je 150 svjetskih čelnika usvojilo novi Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030) u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG). Rezolucija UN-a za razdoblje do 2030. predstavlja akcijski plan za ljude, prirodu i napredak.

 

Ciljevi održivog razvoja

Temeljne vrijednosti koje se zagovaraju kroz 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj su: sloboda čovjeka i pravo na njegovo dostojanstvo, ravnopravnost svih naroda u ljudskim pravima i pravu na napredak, solidarna odgovornost prema globalnim izazovima, tolerancija i međusobno poštovanje uvažavajući raznolikost vjerovanja, kultura i jezika, poštivanje prirode i obazrivost prema svim živim bićima i prirodnim resursima te podijeljena odnosno zajednička odgovornost prema svjetskom gospodarstvu, društvenom napretku i prijetnjama miru i sigurnosti.


Repozitorij

13.01.2024

Sajam razmjene u sklopu Adventa na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Nakon prvog održanog Sajma razmjene 14. prosinca 2023.g. u sklopu Adventa na Filozofskom fakultetu u Splitu, zbog velikog interesa studenata i profesora, 19. prosinca od 10:00-18:00 sati, organiziran je novi Sajam razmjene. Sajam razmjene organizirali su Centar OdRaST i Studentski zbor našeg fakulteta s ciljem promicanja održivog načina života i smanjenje otpada. I ovaj put vrijedne studentice Učiteljskog studija i Odsjeka za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje su izradile poster i kupone za razmjenu s važnim porukama.  

Na ovogodišnjem Sajmu razmjene mogli su se naći razni predmeti od odjeće i obuće, torbi, higijenskog pribora, mnoštva knjiga, božićnih ukrasa, nakita, uredskog materijala i još mnogo toga. Svi predmeti koji vam više ne trebaju, a čisti su i neoštećeni na Sajmu razmjene mogu se zamijeniti za nove predmete. Kuponi posebno izrađeni za ovu prigodu, osim što služe kao sredstvo za zamjenu predmeta, nose ovaj put poruku, odnosno prikazuju stvarne porazne podatke o neumjerenosti ljudske potrošnje i onečišćenja uzrokovanog aktivnostima suvremenog čovjeka. Prenamjenom predmeta, smanjenom potrošnjom i kupnjom odjeće, obuće i drugih predmeta utječemo na smanjenje osobnog ugljičnog otiska čime direktno djelujemo na smanjenje utjecaja klimatskih promjena. Svi koji su sudjelovali u Sajmu razmjene prenijeli su važnu poruku o tome kako svatko od nas može napraviti malu, ali važnu promjenu prema zdravijoj, zelenijoj i sretnijoj budućnosti.

Ekipa TV Jadran posjetila nas je na Sajmu i snimila prilog kojeg možete pogledati na linku (od 33. minute): https://tvjadran.hr/osvrt-20-12-2023-vesna-bulic-baketic-dora-lovric/ 

Galerija slika

/o_fakultetu/odrzivi_razvoj/odrzivi_gradovi_i_zajednice   /o_fakultetu/odrzivi_razvoj/odgovorna_potrosnja_i_proizvodnja /o_fakultetu/odrzivi_razvoj/odgovor_na_klimatske_promjene

Popis obavijesti