MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Akademsko pisanje

Šifra: 175359
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga
Izvođači: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati osnovna obilježja argumentacijskih tekstova i pismeno oblikovati takve tekstove.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Odslušani predmeti Hrvatski jezik 1, Hrvatski jezik 2 i Jezična kultura.

Ulazne kompetencije: napredna razina poznavanja hrvatskoga standardnoga jezika.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
PREDAVANJA
1. Argumentacijski tekstovi.
2.Vrste argumentacijskih tekstova.
3.Funkcionalnostilska obilježja argumentacijskih tekstova.
4.Funkcionalnostilska obilježja argumentacijskih tekstova.
5.Vrijeme i subjekt teksta
6.Kompozicija argumentacijskih tekstova
7.Kompozicija argumentacijskih tekstova
8.Konektori u argumentacijskim tekstovima
9.Konektori u argumentacijskim tekstovima
10.Citiranje i parafraziranje
11.Sažimanje teksta
12.Proširivanje teksta
13.Popravljanje teskta
14.Uređivanje teksta
15.Vrjednovanje uradaka
Ishodi učenja:
 1. Student će moći:
  definirati argumentacijske tekstove;
 2. usporediti različite vrste argumentacijskih tekstova;
 3. kritički čitati;
 4. napisati argumentacijski tekst;
 5. jezično i stilski preurediti (dotjerati, popraviti) stvoreni tekst.
Literatura:
 1. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, , Silić, Josip, Zagreb: Disput., 2006.
 2. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, , Frančić, Anđela, Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada., 2006.
 3. Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, , Oraić Tolić, D, Zagreb: Naklada Ljevak, 2011.
Preporučena literatura:
 1. Izazovi akademskoga diskurza: znanstveni stil Josipa Silića, u knjizi Od fonetike do etike. Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića, ur. Ivo Pranjković, , Katnić-Bakaršić, M., Požgaj-Hadži, V., Zagreb, 2005.
 2. Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, , Pandžić, V, Zagreb: Profil., 2001.
 3. U potrazi za izgubljenim govorom (poglavlja: Govorni i pisani izraz, str. 77-82; Logika u govoru, str. 107-121), , Škarić, I, Zagreb: Školska knjiga., 1982.
 4. Uvod u lingvistiku teksta, , Velčić, M, Zagreb: Školska knjiga., 1987.
 5. Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje, , Visinko, Karol, Zagreb: Školska knjiga, 2010.
 6. Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija, , Jakobović, Z, Zagreb: Kiklos - krug knjige d. o. o., 2013.
 7. Pisanje u znanosti i struci, , Gačić, M, Zagreb: Narodne novine., 2017.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
Odslušan : HRVATSKI JEZIK II
6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga:

  petkom 10,30  - 11,30 u kab. 215 i prema dogovoru na e-adresu milinovic@ffst.hr

  Lokacija: