MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

DIPLOMSKI RAD

DIPLOMSKI RAD

Šifra: 229797
ECTS: 10.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov - Predavanja
v. pred. dr. sc. Nives Baranović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Predavanja
prof. dr. sc. Sonja Kovačević - Predavanja
doc. dr. sc. Marijo Krnić - Predavanja
doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Predavanja
doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Predavanja
prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac - Predavanja
doc. dr. sc. Ivana Restović - Predavanja
doc. dr. sc. Suzana Tomaš - Predavanja
doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: