MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etički problemi u sociološkim istraživanjima

Šifra: 131193
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Lončar
Izvođači: Larisa Hržić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje i sposobnost sociologiziranja brojnih etičkih pitanja s kojima se istraživači/-ice susreću u planiranju i realiziranju socioloških istraživanja.
Ishodi učenja:
  1. prepoznati i kategorizirati potencijalne opasnosti i rizike (emocionalne, fizičke, etičke i sl.) za istraživače i sudionike u istraživanju
  2. problematizirati etičke aspekte istraživačkih metoda (promatranja, ankete itd.)
  3. protumačiti etičke dvojbe koje se mogu javiti u različitim fazama istraživačkog procesa
  4. objasniti temeljne etičke principe i njihovu primjenu u provođenju istraživanja
  5. vrednovati društvenu ulogu sociologa
Literatura:
  1. Research Ethics for Social Scientists, , Israel, M.; Hay, I., Thousand Oaks. London. New Delhi: SAGE Publications, 2006.
  2. Ethics in Qualitative Research, , Mauthner, M.; Birch, M.; Jessop, J; Miller, T. (eds), London. Thousand Oaks. New Delhi: SAGE Publications, 2002.
  3. Danger in the Field. Risk and Ethics in Social Research, , Lee-Treweek, G.; Linkogle, S. (eds), London: Routledge, 2000.
  4. Handbook of Social Research Ethics, , Mertens, D. M.; Ginsberg, P. E., SAGE Publications, Inc., 2009.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: