MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Fonetika i fonologija njemačkog jezika

Šifra: 215486
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi: Definiranje i usvajanje osnovnih pojmova iz područja fonetike i fonologije;ovladavanje ispravnim izgovorom standardnog njemačkog jezika;upoznavanje s osnovnim pojmovima artikulacijske, akustičke i auditivne fonetike i upoznavanje s osnovnim pojmovima iz segmentalne i prozodijske fonologije;opisivanje glasova njemačkog jezika s obzirom na artikulacijska i akustička svojstva;usvajanje intonacijskih konstrukcija;ovladavanje fonetskom transkripcijom.
Literatura:
  1. Ramers, K. H.: Einführung in die Phonologie.
  2. Busch, A., i Stenschke, O.: Einheit 3. Phonetik und Phonologie. U: Germanistische Linguistik. Eine Einführung.
Preporučena literatura:
  1. Hirschfeld, U., i Reinke, K.: Phonetik im Fach Deutsch als Fremd-und Zweitsprache
  2. Hirschfeld, U., Reinke, K., i Stock, E. (ur.): Phonetik intensiv. Aussprachetraining. Arbeit-Übungsbuch (mit Audio-CD)
  3. Duden: Das große Aussprachewörterbuch,
  4. Krech, E. i sur.: Deutsches Aussprachewörterbuch
  5. Horga, D., i Liker, M.: Artikulacijska fonetika: Anatomija i fiziologija izgovora
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Termini konzultacija: