MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska kultura i civilizacija 1

Šifra: 167180
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Helena Burić
Izvođači: v. pred. dr. sc. Helena Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: