MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika

Šifra: 188240
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s leksikologijom i leksikografijom te njihov odnos prema drugim srodnim lingvističkim disciplinama;definiranje osnovnih terminoloških određenja i područja istraživanja;pravilna upotreba jednojezičnih, dvojezičnih, elektronskih i online rječnika;prepoznavanje leksičkih promjena u jeziku;kategoriziranje jezičnih pojmova i jezičnih koncepata na svim lingvističkim razinama;povezivanje jezičnih procesa s društvenim zbivanjima.
Literatura:
  1. Schippan, T. .: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache
  2. Schlaefer, M. (2008): Lexikologie und Lexikographie, Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher
Preporučena literatura:
  1. Englberg, S., Lemnitzer L.: Lexikographie und Wörterbuchbenutzung
  2. Herbst, T., Klotz, M.: Lexikografie: Eine Einführung.
  3. Schwarze, C., Wunderlich, D. (ur.).: Handbuch der Lexikologie
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Termini konzultacija: