MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

LOGIKA

Šifra: 175243
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Izvođači: dr. sc. Josip Guć - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
[Predavanja, 15 sesija po 3 nastavna sata]
1. Upoznavanje sa sadržajima kolegija, pravima i obvezama članova kolegija.
Tradicionalni i suvremeni pojmovi o logici. 2. Uloge logike u obrazovanju---logika kao preduvjet didaktičkog umijeća, logika kao nastavni sadržaj i logika kao formalni cilj obrazovanja. Pregled povijesti logike u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na položaj logike u učiteljskom obrazovanju. 3. Veznici u gramatici i logici. Istinitosnofunkcionalni veznici. Prirodni jezik i formalni jezik. 4. Rječnik logike prvog reda. Predikati i individualne konstante. Predikat identiteta. Kvantifikatori. 5. Izražajna snaga jezika logike prvog reda. Višeznačnost običnog jezika i jednoznačnost pojmovnog pisma. Karakteristični prijevodi---višestruka kvantifikacija, redoslijed kvantifikatora, kategorični sudovi... 6. Opisi svojstava odnosa. Odnosi i funkcije. Iskazivanje količine. Pojmovi o prirodnom broju u filozofiji matematike i Piagetovo istraživanje dječjeg pojma o broju. 7. Logika prvoga reda kao sustav prirodne dedukcije. Zaključivanje kao postupanje po pravilima. Prirodna dedukcija i mogućnost učenja mišljenja. 8. Pravila za istinosnofunkcionalne veznike (negacija, konjunkcija, disjunkcija, kondicional, bikondicional) i konstantu falsum. 9. Logika prvoga reda kao sustav prirodne dedukcije II. Pravila za predikat identiteta i pravila za kvantifikatore. Umijeće dokazivanja i kritičko mišljenje. 10. Logička svojstva i odnosi definirani na sintaktički način (konzistentnost, slijed, neovisnost).. Aksiomatski sustav, njegova struktura i željena svojstva. Logika kao teorija---usporedba različitih deduktivnih sustava. 11. Naivna teorija skupova---aksiomski oblik apstrakcije i aksiom ekstenzionalnosti. Dokazi jednostavnih poučaka. Nekonzistentnost naivne teorije skupova. 12. Osnovne ideje semantike logike prvog reda. Struktura prvog reda i tumačenja. Definicija istine u tumačenju. 13. Logička svojstva i odnosi definirani semantički (konzistentnost, slijed, neovisnost). Primjena semantike logike prvog reda u razumijevanju komunikacije. 14. Osnovna svojstva logike prvog reda---potpunost, pouzdanost, neodlučivost. Mišljenje i računanje---Turingovi strojevi. Rasprava o naučivosti---što se može naučiti. Mogućnost nastave mišljenja. 14. Logička struktura objašnjenja prirodnih događaja i razumijevanja ljudskog čina. Piagetova istraživanja razvoja logičkih sposobnosti. 15. Logika i komunikacija: trendovi razvoja suvremene logike i njezine obrazovne primjene.
[Seminar. 15 sesija po 1 nastavni sat.]
1. Tradicionalna logika---učenje o pojmu, sudu i zaključku. 2. Pojam. Odnosi pojmova. Definicija. Divizija. 3. Sud. Vrste sudova. Odnosi sudova. 4. Zaključak. Valjanost i pouzdanost zaključka. 5. Vježbe dijagramskog prikazivanja pojmova, sudova i zaključaka---Vennovi dijagrami, pojmovne mreže, dijagramiranje zaključaka. 6. Logički obrazovni programi u primarnom obrazovanju---analiza odabranih primjera. 7. Vježbe prevođenja uz pomoć obrazovnih programa. 8. Vježba dokazivanja uz pomoć obrazovnih programa. 9. Pismena provjera znanja. 10. Analiza rezultata pismene provjere znanja. 11. Pisanje dokaza u prirodnom jeziku i njihovo prevođenje na formalni jezik te obratno. 12. Načela argumentacije i logičke pogreške. 13. Priprema za izradu eseja---načela izlaganja i načela analize znanstvenog ili nastavnog teksta. 14. Analiza odabranog izvatka iz seminarske literature. 15. Ponavljanje i priprema za ispit.
Ishodi učenja:
 1. Na razini logike prvoga reda student će moći:
  - logički analizirati rečenice prirodnoga jezika
 2. Utvrditi ispravnost zaključka.
 3. Dokazivati jednostavnije primjere.
 4. Logički oblikovati nastavne sadržaje
 5. Primjenjivati logička načela na formalnoj strani primarnog obrazovanja.
Literatura:
 1. Logička pitanja i postupci: problemski uvod u elementarnu logiku., , Srećko Kovač i Berislav Žarnić, Kruzak, .
 2. Kritičko mišljenje priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanje, , Iva Buchberger, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas, 2012.
 3. Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike, , Ćurko, B., Hrvatsko filozofsko društvo, 2017.
 4. Logika: za gimnazije, , Kovać, S., Hrvatska sveučilišna naklada, .
Preporučena literatura:
 1. U perspektivi dinamične semantike: valjanost praktičnog zaključka, , Žarnić, B., Hrvatsko filozofsko društvo, 2005.
 2. Thinking in Education, , Lipman. M., Cambridge University Press, 2003.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Josip Guć:

  srijedom od 14.00 do 16.00 ili po dogovoru

  Lokacija: