MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Migracije na području Dalmacije u novom vijeku

Šifra: 93726
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Rimac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij obuhvaća povijesni pregled migracija na području Dalmacije u novom vijeku. Poseban naglasak u nastavi daje se praktičnom istraživačkom iskustvu studenata i radu na izvorima. Migracije se smještaju ne samo u kontekst povijesnih procesa, nego i njihovom ekonomskom, kulturološkom i ekohistorijskom pozadinom.
Ishodi učenja:
 1. Studenti bi trebali biti u stanju objasniti potisne i privlačne silnice koje uzrokuju migracije na području novovjekovne Dalmacije
 2. Studenti bi trebali biti u stanju razlikovati i moći objasniti razliku između ratnih i mirnodobskih migracija na području novovjekovne Dalmacije
 3. Studenti bi trebali biti u stanju čitati i tumačiti najvažnije izvore za demografsku i migracijsku povijest Dalmacije
 4. Studenti bi trebali biti u stanju sudjelovati u timovima na istraživanju migracijskih tokova.
Literatura:
 1. , Soldo, J. A.: Prilozi za upoznavanje Sinja pod Venecijom, Sinjska spomenica, Sinj 1965., 103-176
  Vekarić, N.: Metoda ?reprezentativne kapi? i genealoška metoda u povijesnoj dmografiji, Povijesni prilozi 29 (2010), 39; 23-38, , , .
Preporučena literatura:
 1. , Andreis, M.: Doseljenici sa Šolte u SAD-u prema podacima imigracijske postaje Ellis Island (1892.-1924.), Bašćina (Grohote) 11 (2004), 31-46
  Bačić, S.: Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji: pastoralno djelovanje franjevaca od dolaska Osmanlija (1522.) do danas, Split 1991.
  Belaj, V.: Tradicijsko planinsko stočarstvo na Velebitu i bunjevačka etnogeneza, Stud. Ethnol. Croat. 16 (2004.), 5-31
  Botica, I.: Prilog istraživanju najstarijeg spomena vlaškog imena u hrvatskoj historiografiji, Radovi zavoda za hrvatsku povijest 37 (2005.), 35-46
  Rimac, M. - Mladineo, G.; Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine, Knjiga druga: Srednji kotar, Zadar 2011.
  Sivrić, M.: Migracije iz Hercegovine na dubrovačko područje od potresa 1667. do pada Republike 1808. godine, Mostar/Dubrovnik 2003.
  Soldo, J. A.: Grimanijev zakon: zakon za dalmatinske krajine iz 1755./56. godine; priredio Nikša Stančić. Zagreb 2005., , , .
3. semestar
Povijest 3 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: