MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Multimedijska didaktika

Šifra: 160444
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati suvremene didaktičke spoznaje i didaktička pravila za organizaciju multimedijske nastave te učenja uz pomoć najnovijih digitalnih medija.
Literatura:
 1. Matijević, M. i Topolovčan, T.: Multimedijska didaktika
Preporučena literatura:
 1. Arnold, R., Lermen, M. (ur.): e-Learning-Didaktik
 2. Klimsa, P. & Issing, J. L. (ur.): Online-Lernen
 3. Matijević, M.: Internet, osobna računala i nova obrazovna sredina. U: Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja
 4. Matijević, M.: How to enhance classes by using PCs, the internet, and mobile phones. U: Tomovski, V. (ur.): Contemporary Intentions in Education : Proceedings
 5. Matijević, M., Radovanović, D.: Nastava usmjerena na učenika
 6. Matijević, M.: Uvjetovanost izbora i didaktičkog oblikovanja medija u nastavnom procesu i učenju
 7. Matijević, M.: Nastava i škola za net generacije
 8. Milat, J. (ur.): Digital Technologies and new Forms of Learning
 9. Milat, J. (ur.): Digital Technologies and new Forms of Learning
 10. Topolovčan, T., Rajić, V., Matijević, M.: Konstruktivistička nastava: teorija i empirijska istraživanja
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: