MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psihologija dječjeg crteža

Šifra: 180393
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
Izvođači: doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su upoznati studente s dobnim obilježjima dječjeg crteža, s vrijednošću dječjeg crteža kao oblikom dječjeg izražavanja te s fazama normativnog i odstupajućeg razvoja radi prepoznavanja odstupajućeg intelektualnog i/ili emocionalnog razvoja i poduzimanja primjerenih intervencija. Studenti će biti upoznati s načinima interpretacije dječjeg crteža kao tehnike za identifikaciju kreativnog razvoja kod djece te će se upoznati s primjenom dječjeg crteža u kliničkoj psihodijagnostici i prepoznavanju kulturoloških specifičnosti dječjeg crteža.
Ishodi učenja:
  1. - studenti će biti upoznati s fazama razvoja dječjeg crteža kod normalnog i odstupajućeg razvoja
  2. - znati normativne vrijednosti i interpretativne smjernice dječjeg crteža
  3. - upoznati se s vrijednošću dječjeg crteža kao tehnike dječjeg izražavanja
  4. - znati razlikovati vrste dječjeg crteža u skladu sa svrhom primjene (u dijagnostičke ili kreativne svrhe)
  5. - znati razlikovati karakteristike normalnog i odstupajućeg razvoja u dječjem crtežu
  6. - znati prepoznati vrstu odstupanja (intelektualnu ili emocionalnu) te poduzeti daljnje intervencije.
Literatura:
4. semestar
MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: