MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku

Šifra: 130988
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s kronološkim redoslijedom političkih događaja u kasnosrednjovjekovnom Splitu u kontekstu društvenog i upravno-teritorijalnog oblikovanja grada u 15. st. Studenti će naučiti razmatrati razvojne značajke kasnosrednjovjekovne splitske ekonomije u gospodarskoj politici mletačke vlade. Cilj je kolegija i osposobiti studente za razumijevanju socijalne politike Splita u kasnom srednjovjekovlju te ih upoznati sa zdravstvenim odredbama mletačke vlade u 15. st. Studenti će naučiti cijeniti splitsku kulturnu baštinu iz razdoblja gotike i rane renesanse te razumjeti njezin odraz u povijesnom identitetu grada. Cilj je ovog kolegija i upoznati studente sa svakodnevicom splitskog kasnosrednjovjekovlja kroz pučansku i plemićku kulturu stanovanja, odijevanja i prehrane.
1. tjedan: Historiografija o Splitu: najznačajniji autori i njihova djela u kontekstu političke, društvene i ekonomske povijesti kasnog srednjovjekovlja.
2. tjedan: Rano doba povijesnog razvitka: od carske palače do srednjovjekovne općine - urbanistička slika, ustroj društva, crkvena organizacija.
3. tjedan: Sazrijevanje društva: regimen Latinorum Tome Arhiđakona, staleško ustrojstvo, nova teritorijalna organizacija gradskog recinkta i formiranje distrikta.
4. tjedan: Split pod mletačkom vlašću: nova upravno-politička organizacija, provođenje mletačkih dukala i terminacija, novi vizualni znaci gradskog identiteta, ekonomska topografija Splita u 15. st.
5. tjedan: Mletački utjecaji na splitsko društvo: migracije stanovništva, promjene u etničkoj strukturi, jezične razlike, daljnja socijalna stratifikacija - ustroj promletačkog sloja plemstva i uspon građanstva, pučanske pobune početkom 16. st.
6. tjedan: Razdoblje osmanske ugroze: pad Bosne pod osmanlijsku vlast i migracije iz bosanskog zaleđa, turske provale u splitski distrikt, osvajanje Klisa, fortifikacijska ojačanja grada.
7. tjedan: Split u ekonomskoj politici Venecije: trgovačke zabrane, nova izvozna politika, solni monopol, nadzor nad prehrambenim djelatnostima, indiferentnost u obrtničkoj proizvodnji, kočenje brodogradnje, opći zastoj privrede.
8. tjedan: Splitske crkve i Crkva u kasnom srednjovjekovlju - položaj najvažnijih crkava i samostana u gradskom prostoru; uloga i utjecaji Crkve u kasnosrednjovjekovnom splitskom društvu.
9. tjedan: Zdravstvena politika mletačke vlade u kasnom srednjem vijeku: kužne epidemije u kasnom srednjem vijeku - demografske posljedice i gospodarski problemi; mletačke odredbe u sustavu zdravstvene zaštite, splitski hospital i leprozorij, podizanje lazareta.
10. tjedan - Obilazak srednjovjekovnog Splita.
11. tjedan: Splitski humanistički krug: Marko Marulić, Dmine Papalić, Petar Petračić, Nikola Alberti
12. tjedan: Kasnosrednjovjekovna umjetnička baština Splita: gotika i rana renesansa - stilska obilježja i najznačajniji primjerci; Juraj Dalmatinac, Andrija Aleši i Nikola Firentinac u Splitu.
13. tjedan: Svakodnevica kasnosrednjovjekovnog društva: kućanstva i kultura stanovanja - vanjski izgled i oprema interijera; gotičke plemiće palače u Splitu.
14. tjedan: Posjet Muzeju grada Splita.
15. tjedan: Završni pogled na cjelinu. Priprema studenata za ispit.
Literatura:
  1. Literatura ukratko predstavlja splitsku prošlost od početaka do 17. st.
  2. Knjiga prati transformaciju kasnoantičke palače rimskog cara u srednjovjekovljnu komunu.
Preporučena literatura:
  1. Po izboru, odabrana poglavlja.
1. semestar
Povijest 1 - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija: