MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Rimski vojnici u Saloni

Šifra: 93703
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij obuhvaća dosadašnja znanja o rimskim vojnicima u Saloni od kasne Republike do kraja principata. Primarni izvor podataka je bogata natpisna građa koju čini više od 250 spomenika. Natpisi svjedoče o aktivnim vojnicima iz legija i pomoćnih postrojbi, časnicima i veteranima, vojnicima s bogatim slijedom službi, o odnosima vojnika i lokalnog stanovništva i o nekim vrlo važnim aktivnostima poput podizanja gradskih zidina u kojima su upravo vojnici imali ključnu ulogu.
Studenti će upoznati važnost prisutnosti vojnika u životu Salone kao glavnog grada rimske provincije Dalmacije. Upoznat će šarolikost njihovog porijekla i postrojbi kojima su pripadali te raznovrsnost službi koje su obavljali. Spoznat će na koji su način utjecali na društveni život grada i mijenjali njegovu društvenu strukturu.
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati temeljne karakteristike rimske vojske.
 2. Uočiti osnovne razlike između legija, pomoćnih vojnih jedinica i flote.
 3. Razlikovati razdoblja u razvoju rimske vojske i uočiti važnost reformi koje su utjecale na njezino oblikovanje.
 4. Opisati osobitosti djelovanja rimske vojske u Saloni.
 5. Prepoznati u kolikoj je mjeri veteranska populacija utjecala na društvenu strukturu Salone.
 6. Interpretirati natpise na kamenu i ostalom arheološkom materijalu koji svjedoči o aktivnostima rimske vojske.
Literatura:
 1. Ara Lucija Granija Proklina, , Nenad Cambi, Željko Rapanić, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 72-73, 1979.
 2. Salonitanska portretna stela Virdomara i Pame, , Dražen Maršić, Tusculum 8, 2015.
 3. Cohors VIII Voluntariorum civium Romanorum i neki njezini pripadnici u službi namjesnika provincije Dalmacije, , Ivan Matijević, Tusculum 2, 2009.
 4. Dva neobjavljena natpisa Druge kohorte Kiresta iz Dalmacije, , Ivan Matijević, Diadora 23, 2009.
 5. Qui cucurrit frumentarius annos XI, , Ivan Matijević, Tusculum 7, 2014.
 6. Lucius Artorius Castus i Liburnia, , Željko Miletić, Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Podstrani 30. ožujka, 2014.
 7. Nadgrobni natpis iz Klapavica sa spomenom centuriona kohorte VIII Voluntariorum Gaja Alazinija Valentina, , Dino Demicheli, Diadora 30, 2016.
 8. Neobjavljena stela veterana legije Sedma Claudia Pia Fidelis iz Sikula, , Ivan Matijević, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea 3, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Stele iz kasnoantičke grobnice u Dugopolju, , Nenad Cambi, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 86, 1994.
 2. The complete roman army, , Adrian Goldsworthy, , 2003.
 3. The army and the navy, , Lawrence Keppie, Cambridge Ancient History 10, 2006.
 4. Nalaz rimskih natpisa i reljefa kod Škripa na otoku Braču, , Branko Kirigin, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 72-73, 1979.
 5. The Roman army, , Pat Southern, , 2006.
 6. Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, , Domagoj Tončinić, Arheološki muzej u Splitu, Split, 2011.
2. semestar
Povijest 2 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: