MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Starocrkvenoslavenski jezik

Šifra: 185085
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s najstarijim slavenskim književnim jezikom i najvažnijim tekstovima na tom jeziku kao i osposobljavanje studenata za samostalan pristup najstarijim slavenskim književnim tekstovima te jezično razumijevanje, tumačenje i transliteriranje tih tekstova.
Glavni ciljevi kolegija ostvarivat će se kroz samostalno proučavanje i obradu tekstova na glagoljici i ćirilici na starocrkvenoslavenskom jeziku, odnosno na crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije i primjeni stečenih znanja, što ujedno pomaže razvoju istraživačke radoznalosti. Neposrednim istraživanjima tekstova i usvajanjem gramatike starocrkvenoslavenskoga jezika studenti će usvojiti značenje koje on ima za kulturu i književnost svih slavenskih naroda, pa tako i Hrvata, a ono je toliko da je nemoguće zamisliti profesora bilo kojega slavenskog jezika bez barem osnovnih znanja o tom jeziku.
Ishodi učenja:
 1. razumjeti strukturu starocrkvenoslavenskog jezika
 2. samostalno transliterirati, čitati i analizirati tekstove na glagoljici
 3. samostalno transliterirati, čitati i analizirati tekstove na ćirilici
 4. samostalno proučavati i razumjeti nacionalnu jezičnu prošlost
 5. primijeniti usvojene spoznaje usvajanjem novih, razvitkom istraživačke radoznalosti, o povijesnom razvoju i formiranju nacionalnih idioma
 6. objasniti strukturu suvremenoga standardnoga hrvatskog jezika
 7. razumjeti znanstvenu i stručnu literaturu primjenjujući stečena znanja
 8. raspravljati o otvorenim problemima o postanku i razvoju starocrkvenoslavenskoga jezika i pisama na kojima su tekstovi na tom jeziku nastajali
Literatura:
 1. Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela, , Bratulić, Josip, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1998.
 2. Staroslavenski jezik, , Damjanović, Stjepan, Zagreb: HSN, 2003.
 3. Slovo iskona: Staroslavenska/starohrvatska čitanka, , Damjanović, Stjepan, Zagreb: MH, 2004.
 4. Slavenska poredbena gramatika: I. Uvod i fonologija, , Mihaljević, Milan, Zagreb: ŠK, 2002.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: