MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u jezičnu stilistiku

Šifra: 204370
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Cilj je ovoga predmeta upoznati studente s jezičnom stilistikom kao zasebnom jezikoslovnom disciplinom, odnosno
s temeljnim jezičnostilskim teorijama, pristupima i nazivljem. Osposobiti studente da, kao budući učitelji, mogu kompetentno
primjenjivati jezičnostilistička učenja pri razmatranju pisanoga i govorenoga izražavanja, privatnoga i javnoga priopćivanja, literarnih i neliterarnih
tekstova, a posebice književnoumjetničkih djela namijenjenih primarnomu obrazovanju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: položeni predmeti Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2; odslušan predmet Jezična kultura.
Ishodi učenja:
 1. student će moći proširivati svoje jezične kompetencije
 2. pomnije razlikovati i tumačiti funkcionalne stilove hrvatskoga književnoga jezika
 3. samostalno analizirati raznovrsne tekstove na svim jezičnostilskim razinama
 4. prepoznati i tumačiti jezičnostilska sredstva i spoznati njihovu ulogu u razvijanju jezične kreativnosti
 5. - kritički odabirati, promišljati i vrjednovati književnoumjetničke tekstove namijenjene učenicima primarnoga obrazovanja.
Literatura:
 1. Književnost i jezik, u "Uvod u književnost", , Radoslav Katičić, Globus, Zagreb, 1998.
 2. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, , Josip Silić, Disput, Zagreb, 2006.
 3. Stilistika, u "Teorija književnosti", , Milivoj Solar, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
 1. Osnove lingvističke stilistike, , Antica Antoš, Školska knjiga, Zagreb, 1972.
 2. Neka jezičnostilska obilježja usmene proze iz Dalmatinske zagore, u "Deveti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret", , Gordana Laco, Zagreb, 2014.
 3. Jezik i književno djelo, , Krunoslav Pranjić, Zagreb, 1968.
 4. Jezik hrvatskih književnih djela u 20. st., u "Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće", , Sanja Vulić i Gordana Laco, Croatica, Zagreb, 2018.
 5. Govorna stilistika, , Branko Vuletić, Zagreb, 2006.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : HRVATSKI JEZIK I
Položen : HRVATSKI JEZIK II
6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: