MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u talijansku onomastiku

Šifra: 87912
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević
Izvođači: doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni je cilj predmeta predočiti važnost onomastike u okviru jezičnopovijesnih istraživanja. Nakon završenog kolegija studenti će vladati osnovnom onomastičkom terminologijom i biti osposobljeni za provođenje samostalnih istraživanja, prije svega analize hrvatsko - talijanskih jezičnih dodira na toponimijskim i antroponimijskim primjerima.
1. Definicija onomastike; predmet, metode
2. Mjesto onomastike unutar jezičnih disciplina, onomastika i druge znanosti
3. Osnovna onomastička terminologija u talijanskom i hrvatskom jeziku
4. Jezični znak/onomastički znak ime; ime i apelativ
5. Motivacija i etiologija imena
6. Razvoj onomastičkih istraživanja u Italiji i Hrvatskoj
7. Metode onomastičkih istraživanja (tradicionalne, suvremene,
inetrdisciplinarnost)
8. Antroponimija (potpolja u antroponimiji)
9. Toponimija (potpolja u toponimiji)
10. Ostala imena (krematonimi, zoonimi, fitonimi...)
11. Deonomastika (eponimija)
12. Slojevitost toponimije jadranskih otoka i obale
13. Etimološki aspeki toponomastičkih istraživanja
14. Jezični dodiri u onomastici; romanizmi u jadranskoj toponimiji
15. Literarna onomastika
Ishodi učenja:
  1. definiranje i tumačenje temeljnih pojmova iz područja onomastike
  2. iščitavanje i analiziranje jezičnih i nejezičnih obavijesti iz imena
  3. opisivanje različitih obrazaca imenovanja
  4. analiziranje strukture i funkcije imena
  5. samostalna primjena stečenih teorijskih znanja u vlastitom istraživačkom
    radu
Literatura:
  1. Nomi di persona, nomi di luogo: Introduzione all'onomastica italiana, , Carla Marcato, Bologna: il Mulino, 2009.
Preporučena literatura:
  1. Uvod u hrvatsko imenoslovlje, , Petar Šimunović, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2009.
1. semestar
Talijanistika 1. zimski sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Talijanistika 1. zimski sem prevoditeljski - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: