MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi

Šifra: 160452
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: Ante Grčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su osposobiti studente za (samo)vrjednovanje u odgojno-obrazovnom procesu,
procjenjivanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća, osposobiti studente za izradu, procjenu kvalitete i primjenu različitih instrumenata za praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća
Ishodi učenja:
 1. definirati, objasniti i razlikovati temeljne pojmove iz područja školske
  dokimologije
 2. objasniti i analizirati ulogu vrjednovanja, ocjenjivanja i samovrjednovanja u
  odgojno-obrazovnom procesu
 3. analizirati, vrjednovati i izraditi različite instrumente za praćenje i ocjenjivanje
  učenikova napretka
 4. usporediti i vrjednovati načine (samo)vrjednovanja i ocjenjivanja u različitim
  pedagoškim koncepcijama
Literatura:
 1. Psihologija obrazovanja, , Vizek Vidović i sur., Zagreb: IEP Vern, 2003.
 2. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, , MZO, MZO, .
 3. Ocjenjivanje u osnovnoj školi, , Matijević, M., Zagreb: Tipex, 2004.
 4. Školsko ocjenjivanje znanja, , Grgin, T., Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999.
Preporučena literatura:
 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, , Narodne novine, Narodne novine, .
 2. Temeljna nastavna umijeća, , Kyriacou, C., Zagreb: Educa, 2001.
 3. Evaluacija u nastavnom kurikulumu škole, U: V. Previšić (ur.), Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura, Matijević, M., Zagreb: Školska knjiga, 2007.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: