MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi

Šifra: 160452
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: Ante Grčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su osposobiti studente za (samo)vrjednovanje u odgojno-obrazovnom procesu,
procjenjivanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća, osposobiti studente za izradu, procjenu kvalitete i primjenu različitih instrumenata za praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća
Literatura:
  1. Vizek Vidović i sur.: Psihologija obrazovanja
  2. MZO: Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje
  3. Matijević, M.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi
  4. Grgin, T.: Školsko ocjenjivanje znanja
Preporučena literatura:
  1. Narodne novine: Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
  2. Kyriacou, C.: Temeljna nastavna umijeća
  3. U: V. Previšić (ur.), Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: