MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme)

Šifra: 71165
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić
Izvođači: prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastavni program je koncipiran kako bi se omogućilo stjecanje znanja iz problematike dalmatinske slikarske škole. Tijekom kolegija bit će predstavljena stilska pitanja i problemi iz područja dalmatinske slikarske škole, tj. slikarske aktivnosti zabilježene u Dalmaciji od sredine XIV. do XVI. st., a biti će riječi i o pitanjima prijenosa umjetničkih utjecaja. Posebna pažnja je posvećena najznačajnijim umjetničkim individualnostima koje su sagledane u talijanskom, posebice venecijanskome kontekstu. Tijekom nastave studenti će biti upućeni u korištenje znanstvene i stručne literature te u znanstveni pristup istraživanju, interpretaciji i valorizaciji likovnih umjetnosti XIV.-XVI. stoljeća
Ishodi učenja:
 1. Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju:
  koristiti znanstvenu i stručnu literaturu posvećenu tematici dalmatinske slikarske škole;
 2. procijeniti i vrednovati sadržaje iz područja nastavnog predmeta sa stručnog stajališta;
 3. razviti sposobnosti interpretacije i vrednovanja umjetničkih ostvarenja pojedinih predstavnika dalmatinske slikarske škole;
 4. prepoznati vrijednosti nacionalne, regionalne i lokalne umjetničke baštine XV. i XVI. st.
Literatura:
 1. Gotičko slikarstvo u Zadru, , Emil Hilje, Zagreb: Matica hrvatska, 1999.
 2. Bogorodica s Djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske, , Grgo Gamulin, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1971.
 3. Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. st., , Kruno Prijatelj, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1983.
 4. Kroz Marijin ružičnjak, , Ivana Prijatelj Pavičić, Split: Književni krug, 1998.
 5. U potrazi za izgubljenim slikarstvom. O majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tijekom druge polovice XV. stoljeća, , Ivana Prijatelj Pavičić, Dubrovnik: Matica Hrvatska, 2013.
 6. Hrvatska renesansa, , Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg (ur.)., Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004.
 7. Paolo Veneziano. Stoljeće gotike na Jadranu, , Biserka Rauter Plančić (ur.), Zagreb: Klovićevi dvori, 2004.
 8. Renesansa, , Milan Pelc, Zagreb: Naklada Ljavak, 2007.
Preporučena literatura:
 1. Dubrovačka slikarska škola, , Vojislav J. Đurić, Beograd: SANU, 1963.
3. semestar
Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: