MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji

Šifra: 67829
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Bezić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s povijesnim i kulturološkim okvirima slavensko-romanskih i hrvatsko-talijanskih prožimanja na istočnoj obali Jadrana te s terminologijom i procesima jezičnog posuđivanja oprimjerenim posuđenicama i kalkovima talijanskog podrijetla preuzetim iz dalmatinskih priobalnih i otočnih govora. Analiza talijanskih posuđenica i kalkova prisutnih u dijalektalnim tekstovima.
Ishodi učenja:
 1. Protumačiti povijesni i kulturološki kontekst slavensko-romanskih i hrvatsko-talijanskih prožimanja na istočnoj jadranskoj obali.
 2. Objasniti terminologiju i procese jezičnog posuđivanja te dati odgovarajuće primjere.
 3. Prepoznati talijanske posuđenice i kalkove prisutne u dijalektalnim tekstovima dalmatinskih priobalnih i otočnih govora.
 4. Klasificirati kalkove i analizirati proces prilagodbe posuđenica na fonološkom, morfološkom i semantičkom nivou.
Literatura:
 1. , Filipović, R. (1986). Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira, Zagreb: Školska knjiga.
  Gusmani, R. (1993). Saggi sull'interferenza linguistica. Firenze: le Lettere.
  Ljubičić, M. (2011). Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posredovanje. Zagreb: FF press.
  Sočanac, L. (2004). Hrvatsko-talijanski jezični dodiri. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
  Šimunković Lj. (2009). I contatti linguistici italiano-croati in Dalmazia. Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji. Split: Dante Alighieri., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Gačić, J. (1979). Romanski elementi u splitskom čakavskom govoru. Čakavska rič, 1-2.
  Jernej, J. (1993), O klasifikaciji frazema. Filologija, 20-21, 191-197.
  Ljubičić, M. (1992). Parole ibride croato-venete. SRAZ, XXXVI-VII, 121-29.
  Ljubičić, M. (1994). O hrvatskoj jezičnoj komponenti u Miottovu ?Vocabolario del dialetto veneto-dalmata?. Folia onomastica croatica, 3, 93-106.
  Nigoević, M. (2007). Romanizmi u Berekinu. Split: Napredak.
  Šimunković, Lj. (2006). Zlatna knjiga grada Splita II (Uvodna studija), Split: Književni krug
  Šimunković, Lj. - Kezić, M. (2003). Glosar kuharske i kulinarske terminologije u splitskome dijalektu. Split: Dante Alighieri Split.
  Vinja. V. (1986) Hibridni rezultati jezičnih dodira. Filologija, XIV, 419-432., , , .
2. semestar
Talijanistika 2. ljetni sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Talijanistika 2. ljetni sem (prevoditeljski smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Maja Bezić:

  PONEDJELJAK, 11.00 - 12.00 sati

  Lokacija: