MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe: Govorna komunikacija

Jezične vježbe: Govorna komunikacija

Šifra: 228922
ECTS: 2.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Težište nastavnih aktivnosti je na razvoju usmenog izražavanja i proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu komunikaciju:
1. Diskusija o temama vezanim uz društvo, kulturu i sport njemačkog govornog područja na temelju tekstova iz različitih časopisa i novinskih članka (4 V)
2. Izražavanje mišljenja o temama iz svakodnevnog života npr. stanovanje, hrana i sl. (4 V)
3. Analiza plakata, brošura, oglasa i sl. (4 V)
4. Izražavanje mišljenja o temama vezanim uz politiku i ekonomiju na temelju tekstova iz različitih časopisa i novinskih članka (6 V)
5. Diskusija o putovanjima i turističkim sadržajima (4 V)
6. Diskusija o suvremenim književnim tekstovima (4 V)
7. Rasprava o aktualnim filmovima (4 V)
Ishodi učenja:
  1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno konzultirati različite izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnjeg usavršavanja.
  2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno i pasivno koristiti vokabular različitih tekstovnih vrsta i aktualnih tema na njemačkom jeziku.
  3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno i pasivno koristiti gramatičke strukture njemačkog jezika.
  4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći analizirati razne tematski odabrane fenomene iz područja kulture i društva te o istima diskutirati i kritički razmišljati, čime će pokazati visoki stupanj jezične/govorne i pragmatske kompetencije.
  5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći primijeniti stečena znanja i vještine u nastavi njemačkog kao stranog jezika.
Literatura:
  1. Različite novine (Die Presse, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel i sl.), , Razni autori, , .
  2. Različiti časopisi (Der Speigel, Stern, Focus, Bunte i sl.), , Razni autori, , .
  3. Informatine brošure, plakati , oglasi i sl., , Razni autori, , .
  4. Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Dudenredaktion, 9., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.;, , Dudenredaktion, Dudenverlag, Berlin, 2019.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: