MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE II

Šifra: 68078
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Dobrota
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Dobrota - Seminar

Josipa Klarendić - Metodičke vježbe
Jerko Župić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje dječjeg glazbenog stvaralaštva i osnova psihologije glazbe, praktično realiziranje glazbenih aktivnosti u školi i seminarskih radova na fakultetu. Sadržaj predmeta: Teorije kreativnosti; Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi, oponašanje zvukova; Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi, izmišljanje teksta i njegovo ritmiziranje; Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi, stvaranje ritamske pratnje pjesmama i ritamskih cjelina neovisno o tekstu; Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi, melodijske improvizacije; Glazbeno stvaralaštvo u razrednoj nastavi, pisanje pripreme; Uvod u psihologiju glazbe; Definiranje glazbenih sposobnosti; Tijek razvoja glazbenih sposobnosti; Ustaljene i razvojne glazbene sposobnosti; Faktori koji utječu na razvoj glazbenih sposobnosti; Testovi za mjerenje glazbenih sposobnosti; Test Primary Measures of Music Audiation; Struktura glazbenih sposobnosti; Važnost glazbeno-psiholoških istraživanja za glazbenu nastavu.
Ishodi učenja:
 1. Prepoznati važnost glazbeno-psiholoških spoznaja za koncipiranje glazbenih
  aktivnosti.
 2. Definirati temeljne glazbeno psihološke termine.
 3. Protumačiti strukturu glazbenih sposobnosti.
 4. Provoditi testove glazbenih preferencija.
 5. Objasniti načine provođenja mjerenja glazbenih sposobnosti.
 6. Primjenjivati stečena znanja u samostalnoj realizaciji glazbenih aktivnosti u školi.
 7. Samostalno obraditi i prezentirati seminarski rad.
Literatura:
 1. Zašto volimo ono što slušamo: Glazbeno-pedagoški i psihologijski aspekti glazbenih preferencija., , Dobrota, Snježana; Reić Ercegovac, Ina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016.
 2. Music, Education and Multiculturalism. Foundations and Principles., , Volk, Therese M., New York, Oxford: Oxford University Press, 1998.
Preporučena literatura:
 1. Pjevanka: priručnik za učitelje s metodičkim uputama za nastavu glazbene kulture u prvom, drugom i trećem razredu osnovne škole,, , Njirić, Nikša, Zagreb: Školska knjiga., 1994.
 2. Put do glazbe, , Njirić, Nikša, Zagreb: Školska knjiga., 2001.
 3. Hanbook of Music and Emotion. Theory, Research, Applications, , Juslin, Patrik N, Sloboda, John A. (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2010.
 4. The Oxford Handbook of Music Education. Volume 1, , McPherson, Gary E.; Welch, Graham F. (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2012.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE I
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: