MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodološki pristupi književnom tekstu

Šifra: 217449
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Škvorc
Izvođači: Ivana Dizdar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Očekuje se da studenti nakon odslušanog kolegija Metodološki pristupi književnom tekstu mogu prepoznavati, koristiti i vrednovati različiute metodološke pristupe književnom djelu i biti kompetentni u književno-teorijskom mišljenju. Trebali bi razumijevati i znati tumačiti polazišta i dosege različitih metodoloških praksi i čitanja te njihov mogući anakronizam odnosno aktualnost u recentim proučavanjima književnih fenomena.
Važno je da studenti usvoje relvantnu terminologiju, odnosno značenja pojedinih termina u tradicionalnom smislu i u recentnim teorijama, počevši od samog pojma književnosti. Idući važan cilj je osposobiti studente za profesionalno čitanje utemeljeno na znanstvenoj metodologiji struke. U seminarskim radovima i vježbama cilj je osposobiti studente za samostalne pristupe i interpretacije teorijske literature i književnih tekstova.. Slijedom naznačenih koncepata studenti razvijaju kritičko mišljenje i postaju vrlo kompetentni u samostalnom i kritičkom pristupu tekstu te obradi stručne literature.
Ishodi učenja:
 1. Istraživati značenje i strukturu književnih i neknjiževnih tekstova u kontekstu hrvatske i južnoslavenske kulture dvadesetog stoljeća.
 2. Proučavati znanstvenu i stručnu literaturu uzimajući u obzir čimbenike usporedbe i evaluacije.
 3. Primjenjivati refleksivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o književnim konceptima, poetici, književnoj vrijednosti i utjecaju ideologija i hegemonija na značenje odnosno čitanje tekstova.
 4. Raspravljati o ključnim pitanjima iz područja teorijskog proučavanjap ovijesti kulture, teorijskog mišljenja i humanističkih paradigma na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.
 5. Primjenjivati kreativne elemente procesa evaluacije tekstova u kreiranju vlastitog djelovanja u kasnijoj profesionalnoj karijeri.
Literatura:
 1. Povijest književnih teorija, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom., Miroslav Beker, Liber, 1979.
 2. Suvrmene književne teorije, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Miroslav Beker, Matica hrvatska, 1999.
 3. Pojmovnik suvremene književne i kultrne teorije, Odabrane natuknice u dogovoru s profesorom, Vladimir Biti, Matica hrvatska, 2000.
 4. Poetika i etika pripovijedanja, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Vladimir Biti, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000.
 5. Književne teorije dvadesetog veka, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Burzynska, A. i Markovski M. P., Službeni glasnik Beograd, 2012.
 6. Suvremene teorije pripovijedanja,Suvrmene teorije pripovijedanja, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Vladimir Biti, ,Globus, Zagreb, 1992.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Teorija književnosti
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:

Česta pitanja