MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove

Šifra: 204201
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Ljubetić
Izvođači: prof. dr. sc. Maja Ljubetić - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Maja Ljubetić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti će steći osnovna - opća znanja iz područja studija; moći prepoznati, razumijevati i uvažavati osobitosti partnerstva obitelji i lokalne zajednice; cilj je osposobiti studente za primjereno i pravodobno odgovaranje na specifične potrebe članova obitelji; uspješno usmeno i pismeno komuniciranje te prezentiranje vlastitih uradaka; razvijati vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične svrhe; te poticati studente za timski rad.
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati temeljne pojmove iz područja partnerstva obitelji i lokalne zajednice (obitelj, ustanove, zajednica, suradnja vs. partnerstvo).
 2. Analizirati i argumentirano objasniti različite teorije i pristupe razumijevanju partnerstva obitelji i lokalne zajednice.
 3. Osmisliti plan i samostalno izvesti aktivnosti namijenjene jačanju roditeljskih/učiteljskih kompetencija.
 4. Izraditi konkretan plan i program aktivnosti usmjerenih izgradnji partnerstva te program pedagoškog obrazovanja roditelja.
 5. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja partnerstva obitelji i zajednice.
 6. Samostalno voditi djelotvoran razgovor s roditeljima i ostalim čimbenicima odgojno-obrazovnog procesa.
Literatura:
 1. Handbook of school-family partnership, , Christenson, S.L. & Reschly, A.L. (Ed.),, Taylor & Francis, 2010.
 2. Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice., , Ljubetić, M., Zagreb: Element, 2014.
 3. Partnerstvo obitelji, vrtića i škole - vježbe, zadatci, primjeri, , Ljubetić, M., Zagreb:Školska knjiga., 2011.
Preporučena literatura:
 1. Parental Involvement: The Missing Link in School Achievement, , LaRocque, M.; Kleiman, I.;Darling,S.M., Preventing School Failure: Alternative Education for Chidren and Youth, 55:3, 2011.
 2. Relationship Between Social Context, Self-Efficacy, Motivation, Academic Achievement, and Intention to Drop Out of High School: A Longitudinal Study,, , Alivernini, F.; Lucidi, F., The Journal of Educational Research, 104:4, 2011.
 3. Barriers to parental involvement in education: an explanatory model,, , Hornby, G.; Lafaele, R., Educational Review, 63:1, 2011.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: