MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija sporta i rekreacije

Šifra: 175129
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: Ana Srzić - Terenske vježbe

Ante Grčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je osposobiti studente za pedagoški rad s djecom koja se bave sportom i rekreacijom, njihovim roditeljima i trenerima.
Ishodi učenja:
 1. postaviti u odnos čimbenike koji utječu na razvoj pojedinca u kontekstu sporta i rekreacije
 2. obrazložiti komunikacijsko-interakcijski aspekt osposobljavanja djece sportaša s posebnim naglaskom na odgoj
 3. argumentirati suvremene teorije učenja u kontekstu pedagogije sporta
 4. na primjerima ilustrirati ulogu pedagoga, roditelja i trenera u osposobljavanju djece sportaša s posebnim naglaskom na odgoj
 5. izraditi pedagošku dokumentaciju potrebnu u radu pedagoga s djecom sportašima, njihovim roditeljima i trenerima
 6. riješiti specifične problemske situacije u radu pedagoga s djecom sportašima, njihovim roditeljima i trenerima
 7. dokumentirati i vrednovati iskustva iz prakse
 8. provesti samorefleksiju i refleksiju prakse
Literatura:
 1. , Lukić, M. (2004). Elementi pedagogije športa i rekreacije. Zagreb: HPKZ, , , .
 2. , Miljković, D. (2009.). Pedagogija za sportske trenere. Zagreb: KIF, , , .
 3. , Skripta s nastave, , , .
 4. Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching, (odabrana poglavlja)., Armour, K. (ur.), London i New York: Routledge, 2013.
 5. Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi: Priručnik za trenere, (odabrana poglavlja), Balent, B., Kobilšek, A. i Sašek, H., Zagreb: Sportski savez Grada Zagreba, 2017.
Preporučena literatura:
 1. , Bratanić, M. (2002.). Paradoks odgoja. Zagreb. Hrv. sveučilišna naklada, , , .
 2. , Foretić, N. i Bjelajac, S. (2009). Odnos roditelja prema sportu u fazi sportske inicijacije. Školski vjesnik, 58 (2), 209-223, , , .
 3. , Milat, J. (2005). Pedagogija (ili) teorija osposobljavanja. Zagreb: Školska knjiga, , , .
 4. , Willis, M. I Kindle Hodson, V. (2004). Otkrijte stil učenja vašeg djeteta. Lekenik: Ostvarenje, , , .
 5. , Znanstveni članci i knjige po izboru., , , .
 6. I like playing on my trampoline; it makes me feel alive: Valuing physical activity: perceptions and meanings for children and implications for primary schools, , Everley, S. i Macfadyen, T., Education 3-13, 45(2), 2017.
 7. Teaching Personal and Social Responsibility and Transfer of Learning: Opportunities and Challenges for Teachers and Coaches, , Gordon, B. i Doyle, S., Journal of Teaching in Physical Education, 34, 2015.
 8. Pedagogy, Sport Pedagogy, and the Field of Kinesiology, , Tinning, R., Quest, 60 (3), 2008.
2. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

4. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: